Archiwum

Związek Zawodowy Pracowników ZUS w piśmie z dnia 01 marca 2017 r. wyraził negatywne stanowisko ws. ewentualnego wprowadzenia dodatkowego dnia o wydłużonym czasie pracy pracowników ZUS na Salach Obsługi Klientów (SOK).

Związek Zawodowy Pracowników ZUS oczekuje od pracodawcy realizacji postanowień układu ws. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników ZUS.

Związek Zawodowy Pracowników ZUS wielokrotnie zgłaszał pracodawcy potrzebę wprowadzenia procedury antymobbingowej, z uwagi na docierające do naszej organizacji sygnały odnośnie występowania przypadków działań mających znamiona mobbingu w relacjach przełożony-pracownik. Podczas spotkania pracodawcy z organizacjami związkowymi w dniu 09 lutego 2017 r. przedstawiono propozycję wprowadzenia polityki zapobiegania mobbingowi w ZUS. Organizacje związkowe zapoznały się z projektem dokumentu […]

Żądamy podwyżek wynagrodzeń!

On 10 lutego, 2017, posted in: Bez kategorii by |

Po raz kolejny Nasza organizacja przy udziale 2 pozostałych sygnatariuszy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ZUS wystosowała petycję ws. podwyżki wynagrodzeń.

20.01.2017 r. Związek Zawodowy Pracowników ZUS przedstawił pracodawcy obawy związane z obniżeniem wieku emerytalnego.

Wesołych Świąt

On 19 grudnia, 2016, posted in: Bez kategorii by |

13 października 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego ZZP ZUS.

Wszystkiego najlepszego w Dniu Pracownika ZUS!

On 24 października, 2016, posted in: Bez kategorii by |

Miss Biznesu

On 4 kwietnia, 2012, posted in: Bez kategorii by |

Pocztówki z centrali Miss Biznesu Od 13 grudnia zeszłego roku Zakład puchnie z satysfakcji (to teraz najbardziej trendy określenie), że oto jego wiceprezeska Mirosława B. odebrała nagrodę specjalną, wręczoną w czasie gali „100 Kobiet Biznesu”. Za co? Zacytujmy za J. Dziekanem z Życia ZUS (kolejne cytaty z tego samego źródła) – „Za uosabianie idei służby […]

ELBA

On 28 marca, 2012, posted in: Bez kategorii by |

Pocztówki z centrali Alterglobaliści i anarchiści u bram Sceny jakie rozegrały się wokół wschodniego ogrodzenia centrali w piątkowe popołudnie 16 marca br. zaćmiły nawet pamiętne zamieszanie z okazji eskortowanej podróży b. prezesa ZUS do Szczecina, bodaj 8 września roku 2009, a także niezapomnianą blokadę bram, gdy 12 października minionego roku związkowcy wykrzykiwali swe postulaty. Tym […]