Archiwum

Staw nr 7

On 11 kwietnia, 2012, posted in: Bez kategorii by |

Pocztówki z centrali Wszystkie rybki w stawie nr 7 Mało kto już dziś pamięta, że przed laty słynny staw nr 7 w otoczeniu pałacowym w Osuchowie pełen był ryb i rybek, aż do tego stopnia, że niektóre okazy trafiały na wigilijne talerze pracowników centrali. Oczywiście, że trafiały, ale nie do wszystkich, ale jak zwykle do […]

Pikieta związkowców przed siedzibą Zarządu ZUS

On 13 października, 2011, posted in: Bez kategorii by |

Kolejny raz związkowcy dali wyraz swojemu niezadowoleniu z prowadzonej przez Zarząd ZUS polityki kadrowo-płacowej i wprowadzanych zmian organizacyjnych, które odbywają się kosztem pracowników.  12.10.2011 r. ponad 1000 pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych manifestowało przed siedzibą Zarządu ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie.  

Pracodawca pismem z dnia 16 wrześnie 2011 r. skierowanym do trzech organizacji uznał, że nie doszło do wejścia w spór zbiorowy. Ze stanowiska Prezesa Zakładu wynika, że żądania przedstawione w piśmie związków zawodowych nie dają podstaw do wszczęcia sporu zbiorowego z pracodawcą. Prezes ZUS o tym fakcie poinformował również właściwego Okręgowego Inspektora Pracy.

Związkowa manifestacja we Wrocławiu

On 23 września, 2011, posted in: Bez kategorii by |

17 września 2011 r. we Wrocławiu na apel Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych odbyła się manifestacja europejskich związków zawodowych. Demonstracja odbywała się pod hasłami:

Dlaczego ZZP ZUS wszedł w spór zbiorowy?

On 19 września, 2011, posted in: Bez kategorii by |

Prowadzona w ostatnim czasie polityka kadrowo – płacowa w ZUS, nakładanie dodatkowych zadań przy jednoczesnym zmniejszaniu zatrudnienia, wprowadzane w ciągu ostatnich dwóch lat częstych zmiany organizacyjnych, spowodowało powstawanie zaległości w realizacji podstawowych zadań Zakładu, przyczyniło się  do powstania chaosu organizacyjnego, dezorganizacji pracy i  niewydolności Zakładu.

Weszliśmy w spór zbiorowy

On 19 września, 2011, posted in: Bez kategorii by |

13 września 2011 r. ZZP ZUS wraz z dwoma organizacjami związkowymi działającymi w Zakładzie (Solidarność i Solidarność 80) wystąpił do Prezesa ZUS ze sporem zbiorowym, żądając przede wszystkim:

Pikieta w Opolu

On 3 sierpnia, 2011, posted in: Bez kategorii by |

25 maja br., przed Urzędem Wojewódzkim w Opolu zebrało się ponad 200 związkowców, reprezentujących wiele zakładów Opolszczyzny. Nie zabrakło również członków Oddziałowej Organizacji Związków Zawodowych Pracowników ZUS w Opolu, którym dziękuję za aktywny udział.

Czy kolejny raz pokażemy Naszą siłę?

On 3 sierpnia, 2011, posted in: Bez kategorii by |

17 września 2011 r. we Wrocławiu odbędzie się manifestacja Europejskich Związków Zawodowych pod hasłem „CHCEMY EUROPY SOCJALNEJ!”. W tym czasie we Wrocławiu będzie obradował ECOFIN – Komitet Ministrów Gospodarki i Finansów krajów UE. Czy jesteśmy przygotowani i zdeterminowaniu do wzięcia udziału w tym proteście? Czy damy wyraz swojemu niezadowoleniu?  Weźmiemy udział !!!  A dzień 17 […]

Znam z własnej autopsji sposób organizacji pracy i funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od początku lat 70-dziesiatych ubiegłego wieku. I  od dawien dawna w tej,  jakże ważnej z punku widzenia interesów społecznych i państwowych instytucji wymaga się dokładności, rzetelności ,terminowości, mówiąc krótko wysokiego profesjonalizmu  od każdego zatrudnionego  w Zakładzie.

W obradach Rady Krajowej Związku Zawodowego Pracowników ZUS w dniu 07.06.2011 r. brał udział Prezes ZUS Pan Zbigniew Derdziuk. Na wstępie Prezes zaznaczył, że Zakład jest jednostką finansów publicznych i od czasu objęcia przez niego stanowiska wizerunek firmy znacznie się poprawił. Podkreślił, że misją Zakładu jest, aby z należytą starannością obsługiwać klientów.