Archiwum

NASZA KREW DLA NAS I NASZYCH BLISKICH Pod tym hasłem Pracownicy Oddziału ZUS w Nowym Sączu po raz czwarty oddawali krew potrzebującym.  Po raz kolejny organizatorem i inicjatorem akcji był Związek Zawodowy Pracowników ZUS  przy  Oddziale ZUS w Nowym Sączu. Można powiedzieć, że krwiodawstwo weszło im w krew, gdyż w dotychczasowych akcjach  zebrali już ponad […]

Apelujemy do Premiera Donalda Tuska!

On 18 maja, 2011, posted in: Bez kategorii by |

Chcąc uchronić Zakład Ubezpieczeń Społecznych przed niekorzystnymi zmianami jakie wdraża obecny Zarząd ZUS pod prezesurą Zbigniewa Derdziuka, poczuliśmy się w obowiązku (wspólnie z pozostałymi organizacjami związkowymi) wystąpienia w dniu 11.05.2011 r. z apelem do Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska. Poniżej prezentujemy treść wystąpienia.   

W dniu 11.05.2011 r. złożyliśmy do Inspektoratu Pracy wniosek o naruszenie przez Prezesa ZUS obowiązującego prawa pracy jakim jest Zakładowy Układ Zbiorowy. Poniżej prezentujemy treść wystąpienia:  

Związek Zawodowy Pracowników ZUS w dniu 18.04.2011 r. zasygnalizował Pani Minister Fedak problemy z jakimi boryka się ZUS, a przede wszystkim pracownicy tej instytucji. Poniżej prezentujemy treść wystąpienia.

Rośniemy w siłę

On 18 maja, 2011, posted in: Bez kategorii by |

W pierwszym kwartale 2011 roku powstała kolejna Oddziałowa Organizacja Związku Zawodowego Pracowników ZUS w Tarnowie. Jest to już 44 jednostka Naszego Związku. Podczas zebrania ogólnego w dniu 04.03.2011 r. na Przewodniczącą tej organizacji wybrano kol. Katarzynę Firek. Nowej szefowej oraz całemu Zarządowi OOZZP ZUS  życzymy nieustającego zapału do pracy i powodzenia.  

Realizujemy projekty

On 2 maja, 2011, posted in: Bez kategorii by |

Przez niemal cały ubiegły rok opolska struktura OPZZ realizowała w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu projekt unijny „Flexicurity i CSR – Moja odpowiedzialność społeczna, elastyczność i bezpieczeństwo na rynku pracy”. Zorganizowano dwie duże konferencje (inauguracyjną i podsumowującą projekt) a12 przedstawicieli regionalnych przeprowadziło 1500 wizyt promujących idee odpowiedzialności społecznej wśród podmiotów gospodarczych województwa opolskiego.

Opuściła nasze szeregi

On 2 maja, 2011, posted in: Bez kategorii by |

01 kwietnia 2011 r. nasza koleżanka, pełniąca funkcję Wiceprzewodniczącej Związku – Grażyna Stuglik- Nizio złożyła rezygnację z wszelkiej działalności związkowej. Decyzja spowodowana była faktem, powołania jej na stanowisko Kierownika Inspektoratu ZUS w Oświęcimiu. W informacji Grażynka stwierdziła: „…są stanowiska i funkcje, których łączyć się nie godzi…” 

Kolejny raz nasi przedstawiciele z poszczególnych OOZ wzięli udział w manifestacji, która odbyła się 9 kwietnia br. w Budapeszcie. Tegorocznej manifie przyświeca hasło: „Na rzecz Europy Socjalnej, miejsc pracy, dobrobytu, sprawiedliwych podatków i sprawiedliwego prawa”.   

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz porozumienia zawartego z Pracodawcą w dniu 24 lutego 2010 r. – Prezydium Zarządu Głównego podjęło uchwałę nr 54/PZG z dnia 21 lutego 2011 ustalając nowe zasady sposobu ustalania ilości działaczy związkowych podlegających szczególnej ochronie.

Zmiany w OFE znowu obciążą ZUS

On 2 maja, 2011, posted in: Bez kategorii by |

14.02.2011r. w Warszawie odbyła się konferencja OPZZ „OFE – perspektywa dobrobytu czy ubóstwa?”. W konferencji udział wzięli: przewodniczący OPZZ Jan Guz, minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak, prof. Stanisław Gomułka (ekspert Business Center Club) i prof. Leokadia Oręziak (Szkoła Główna Handlowa). W spotkaniu, mającym charakter debaty, oprócz Przewodniczącej Związku – Kol. Beaty Wójcik uczestniczyli […]