Archiwum

Jednak dzień wolny…

On 2 maja, 2011, posted in: Bez kategorii by |

Z nowym rokiem znowelizowano kodeks pracy, zgodnie z którym nie trzeba oddawać wolnego, jeśli któreś ze świat wypadnie w dzień wolny dla pracownika z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy (najczęściej sobota). Jednakże w świetle prawa to regulamin pracy powinien mieć pierwszeństwo w stosowaniu przed regulacjami kodeksowymi, z podstawowego powodu – jest korzystniejszy dla zatrudnionych.

Związkowa prasówka w Bydgoszczy

On 2 maja, 2011, posted in: Bez kategorii by |

Zarząd Oddziałowej Organizacji Związku Zawodowego Pracowników ZUS w Bydgoszczy pod przewodnictwem kol. Jolanty Langowskiej od 06/2009 r. również redaguje i wydaje biuletyn związkowy, który pocztą elektroniczną przesyłany jest do wszystkich członków organizacji zarówno w Oddziale jak i Inspektoratach.

W ramach projektu unijnego „Kompetentny uczestnik dialogu społecznego – II Edycja”, realizowanego przez OPZZ, w dniach 10-12 marca 2011r. odbyło się w Szczecinie seminarium, pt. „Problemy społeczne kobiet w środowisku pracy”. W szkoleniu uczestniczyło 20 osób, z czego aż 15 to związkowcy z ZUS-u tj. z Oddziałów w: Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Opola, Tomaszowa Maz. i Szczecina.

Zarząd Oddziałowej Organizacji Związku Zawodowego Pracowników ZUS w Szczecinie zwrócił się w dniu 04.01.2011 r. z apelem do wszystkich pracowników Oddziału ZUS w Szczecinie i podległych Inspektoratów o pomoc członkowi związku kol. Zenonowi Poczobut-Odlanickiemu, któremu w noc sylwestrową spłonęło mieszkanie i wszystko co się w nim znajdowało na skutek pożaru, którego przyczyną były odpalane z […]

Zarząd Oddziałowej Organizacji Związku Zawodowego Pracowników ZUS w Gorzowie Wlkp. zorganizował 11.12.2010 r. zabawę Mikołajkową wraz z poczęstunkiem dla dzieci członków organizacji. Zabawę poprowadził tradycyjnie zespół „Mali Gorzowiacy”. Wrażenia dzieci po imprezie…bezcenne, wyszły zadowolone i wybawione.

Młodzi w komisji OPZZ

On 7 kwietnia, 2011, posted in: Bez kategorii by |

8 listopada 2010 r. nasza koleżanka Monika Ditmar po raz drugi została wybrana na Przewodniczącą Komisji Młodych OPZZ. Zadaniem tej komisji jest przede wszystkim promowanie ruchu związkowego wśród młodych, aktywizowanie młodych związkowców i ich szkolenie na przyszłych liderów organizacji związkowych.

Inicjatywa związkowców Opolszczyzny

On 7 kwietnia, 2011, posted in: Bez kategorii by |

16 października 2010 r. w zabytkowej scenerii Muzeum w Nysie odbyło się uroczyste otwarcie biura poselskiego Pani Lidii Geringer de Oedenberg  – Posła do Parlamentu Europejskiego z Grupy S&D, Kwestora w Prezydium Parlamentu Europejskiego oraz Członka Komisji Prawnej, Komisji Petycji i Komisji Budżetowej  Parlamentu Europejskiego (www.lgeringer.pl). Zgromadzeni mieszkańcy, przedstawiciele władz miast i powiatów oraz liczna grupa […]

Utworzyliśmy fundusz strajkowy

On 7 kwietnia, 2011, posted in: Bez kategorii by |

W październiku 2010 r. Zarząd Główny ZZP ZUS podjął uchwałę o utworzeniu funduszu strajkowego, który zasilany będzie m.in. z comiesiecznych wpłat składek członkowskich z poszczególnych oddziałowych organizacji związkowych. Środki finansowe funduszu będą przeznaczane przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z: organizacją i prowadzeniem strajków, akcji protestacyjnych, manifestacji, pikiet, dojazdem, oflagowaniem czy zakupem gadżetów.

Razem silniejsi

On 7 kwietnia, 2011, posted in: Bez kategorii by |

Także 29 września 2010 r. odbyła się manifestacja w Brukseli pod hasłem „NIE dla zaciskania pasa – TAK dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”. W niej uczestniczyli także członkowie naszego Związku Zawodowego Pracowników ZUS. Była to największa od prawie dziesięciu lat demonstracja, w której udział wzięło ponad 100 tysięcy ludzi – pracownicy z całej Europy, w tym z […]

W jedności siła

On 7 kwietnia, 2011, posted in: Bez kategorii by |

Członkowie Związku Zawodowego Pracowników ZUS wzięli w dniu 29 września 2010 r. udział w manifestacji, która odbyła się w Warszawie, przeciwko wprowadzeniu w życie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia oraz zamrożeniu płac w sferze budżetowej. Po mimo deszczowego dnia oraz konieczności poświęcenia jednego dnia urlopu wypoczynkowego frekfencja naszych związkowców była na piątkę z plusem.