Archiwum

W dniach 28-30/05/2010 r. w Warszawie odbył się VII Kongres OPZZ. Delegatami z naszej organizacji byli członkowie ZG: Beata Wójcik, Dorota Merska, Elżbieta Tamborska, Danuta Małecka, Grażyna Stuglik-Nizio, Marzena Biel, Monika Ditmar oraz Julian Radwan. Przypomnijmy, że do Rady OPZZ z naszej organizacji wybrano koleżanki: Beatę Wójcik oraz Dorotę Merską. Ponadto Beata Wójcik została wybrana […]

Z uwagi na podjęcie w 2010 r. przez Prezesa ZUS działań mających na celu przeprowadzenie przetargu na ubezpieczenia grupowe (płacone przez pracownika ze środków własnych), Związek Zawodowy Pracowników ZUS przeprowadził akcję zbierania podpisów przeciwnych zmiany dotychczasowych umów i wyboru ubezpieczenia w drodze przetargu.

Z pomocą powodzianom

On 5 kwietnia, 2011, posted in: Bez kategorii by |

W związku z klęską żywiołową wywołaną falą powodziową, która nawiedziła południe Polski w 2010 roku zaapelowaliśmy o pomoc ofiarom. Powodź dotknęła wielu pracowników Naszego Zakładu. Polacy zawsze potrafią zmobilizować się w potrzebie. I tak też było tym razem. Apel związkowców o wsparcie powodzian spotkał się z wielkim odzewem wśród załogi. Dzięki okazanej pomocy mogliśmy przekazać kwotę 32 759,37 zł. najbardziej potrzebującym, którzy ucierpieli podczas […]

Nasz Związek włączył się w akcję zbierania podpisów pod incjatywą obywatelską OPZZ, popierających projekt Ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przypomnijmy projekt ustawy zakładał możliwość przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek po przepracowaniu 35 lat przez kobietę i 40 lat przez mężczyznę. […]

W dniu 21 maja 2010 r. Beata Wójcik Przewodnicząca Związku odwiedziła Oddziałową Organizację Związkową w Jaśle. W trakcie swojej wizytacji spotkała się z Dyrekcją Oddziału, Zarządem i Komisją Rewizyjną, a także wręczyła odznaczenia związkowe. Podczas spotkania z p.o. Dyrektora Oddziału Krystyną Domaradzką poruszano sprawy związane z wynikami rankingu Oddziałów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i warunków, w […]

Główna Komisja Rewizyjna zorganizowała w dniach 26-28 kwietnia 2010 r. szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli Komisji Rewizyjnych działających w Oddziałowych Organizacjach Związkowych. Zajęcia, w których uczestniczyło 30 osób, odbyły się w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym w Osuchowie.