Zebranie Przewodniczących w Łodzi

Zebranie Przewodniczących w Łodzi

25 maja 2015, Kategoria: Bez kategorii Autor

W dniu 21.05.2015 r. w OHW Prząśniczka w Łodzi odbyło się zebranie Przewodniczących OOZ. Posiedzenie tradycyjnie otworzyła Przewodnicząca Związku – Beata Wójcik, która przedstawiła zebranym tematykę spotkania. W dalszej części poinformowano zebranych o wypracowanych i wystosowanych pismach przez Zarząd Główny ZZP ZUS.

Przewodnicząca Związku – Beata Wójcik zreferowała uczestnikom zebrania aktualny stan rozmów z pracodawcą ws. sporu zbiorowego, informując jednocześnie, że podczas ostatniego spotkania, które odbyło się 19.05.2015 r. w C/ZUS pracodawca upoważnił Członka Zarządu ZUS Pana Michała Jonczynskiego do prowadzenia rozmów ze stroną związkową w ramach sporu zbiorowego, natomiast Pani Maria Burska – została wyznaczona do współpracy ze związkami zawodowymi działającymi w ZUS.  Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego – Dorota Merska przedstawiła zebranym stan realizacji rejestracji Statutu w KRS, a w dalszej kolejności – dokonała podsumowania manifestacji, która odbyła się 18.04.2015 r. w Warszawie. Natomiast Skarbnik ZG ZZP ZUS Elżbieta Tamborska omówiła problematykę finansów Zakładu, a Wiceprzewodnicząca ZG Marzena Biel przedstawiła zebranym szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności urzędniczej (m.in. przebieg, ilość osób, które przystąpiły w poszczególnych okresach). W dalszej części Sekretarz ZG Monika Ditmar poruszyła sprawę OOZ w Siedlcach dot. COT.

Na koniec zebrania, po przerwie, brokerzy z firmy MENTOR przedstawili propozycję zmodyfikowanego programu ubezpieczeniowego PZU, skierowanego tylko i wyłącznie dla pracowników ZUS oraz członków ich rodzin, informując jednocześnie, że w okresie 08-20/06/2015 r. odbędą się w poszczególnych Oddziałach prezentacje tego programu.

Brak komentarzy to “Zebranie Przewodniczących w Łodzi”

Skomentuj ten artyku