Zamknięcie polis MAU Secesja

Zamknięcie polis MAU Secesja

23 maja 2016, Kategoria: Bez kategorii Autor

Uprzejmie informujemy, iż Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych występujący w roli  ubezpieczającego dla pracowników, którzy odeszli  z zakładu pracy a obecnie obsługiwanych przez MAU Secesja, podjął starania mające na celu poprawienie zakresu Państwa ubezpieczenia oraz wydłużenie wieku kontynuacji ubezpieczenia. W celu uzyskania najkorzystniejszych warunków  ubezpieczenia Związek powierzył to zadanie wyspecjalizowanej firmie brokerskiej Mentor SA.  W wyniku negocjacji przygotowaliśmy dla Państwa III warianty ubezpieczenia PZU Życie ( tabela świadczeń  w załączeniu) obowiązujące do 70 roku życia a nie jak dotychczasowa kontynuacja do 65 roku życia. Zakres ubezpieczenia został rozszerzony o następujące elementy

  • Świadczenie z tytułu wystąpienia ciężkiej choroby- katalog chorób został rozszerzony z 9 do 17 stanów chorobowych
  • Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu zostało rozszerzone o dodatkowe wypłaty z tytułu pobytu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, zawałem serca i krwotokiem śródmózgowym, pobytem na OIT
  • Świadczenia z tytułu przebycia leczenia specjalistycznego (chemioterapii, radioterapii, terapii interferonowej, wszczepienia kardiowertera/defibrylatora, wszczepienia rozrusznika serca, ablacji)
  • Po przystąpieniu do ubezpieczenia i wypełnieniu deklaracji do klubu PZU Pomoc przysługuje Państwu dodatkowa 10% zniżka na ubezpieczenia majątkowe w PZU (OC,AC mieszkanie, dom)
  • Karencja – w przypadku przystąpieniu przez Panią/Pana do nowego ubezpieczenia składki od 1 czerwca, 1 lipca lub 1 sierpnia i opłaceniu składki na załączony indywidualny numer rachunku zachowa Pani/Pan ciągłość ubezpieczenia i nie zostanie Pani/Pan objęty karencją do zakresu ubezpieczenia.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż z dniem 30 sierpnia 2016 roku planujemy zamknięcie dotychczasowych polis obsługiwanych przez MAU Secesja mieszczącej się w Łodzi.

Jednocześnie chcielibyśmy Panią/Pana poinformować, iż zmienił się podmiot obsługujący ubezpieczenie. Nowe ubezpieczenie obsługuje Polska Grupa Asekuracyjna Sp. z o.o. (PGA) a nie jak dotychczas MAU Secesja.

W celu przystąpienia do nowego ubezpieczenia należy wypełnić załączone dokumenty: deklarację przystąpienia do grupowego ubezpieczenia (pkt. I, II , V,VI), deklaracje przystąpienia do klubu PZU Pomoc oraz oświadczenie a następnie wysłać listem poleconym priorytetem na  poniższy adres oraz opłacić składkę na załączony indywidualny numer konta (przypisany do osoby ubezpieczonej).

Polska Grupa Asekuracyjna Sp. z o.o.

ul. Al. Jerozolimskie 200 lok. 19

02-486 Warszawa

tel: (22) 398 69 86; 398 69 76

W przypadku pytań lub wątpliwości mogą Państwo kontaktować się z osobami obsługującymi ubezpieczenie w Oddziale w którym Państwo pracowali lub bezpośrednio w Polskiej Grupie Asekuracyjnej tel: (22) 398 69 86; 398 69 76 a także za pośrednictwem portalu internetowego www.zus.ipga.pl.

Zaproponowane przez nas rozwiązanie jest odpowiedzią na Państwa powtarzające się apele i sugestie i mamy nadzieje że  usatysfakcjonuje Państwa. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że Związek Zawodowy Pracowników ZUS każdego dnia dokłada wszelkich starań stojąc na straży interesów zarówno pracowników jak i byłych pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warianty nowej kontynuacji – kliknij tu, aby zobaczyć szczegóły.

Brak komentarzy to “Zamknięcie polis MAU Secesja”

Skomentuj ten artyku