Żądamy podwyżek wynagrodzeń!

Żądamy podwyżek wynagrodzeń!

10 lutego 2017, Kategoria: Bez kategorii Autor

Po raz kolejny Nasza organizacja przy udziale 2 pozostałych sygnatariuszy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ZUS wystosowała petycję ws. podwyżki wynagrodzeń. 09 lutego 2017 r. 3 organizacje związkowe działające w ZUS wniosły do Pani Premier Beaty Szydło kategoryczny sprzeciw do przyznanego na 2017 r. funduszu wynagrodzeń dla pracowników ZUS, oczekując zabezpieczenia odpowiedniego funduszu na dodatkowe zadania nałożone na pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustawą obniżającą wiek emerytalny od 01 października 2017 r.

W przyjętym planie finansowym na 2017 r. nie wzięto pod uwagę przede wszystkim ogromnego wzrostu zadań dla pracowników ZUS oraz konieczności zarezerwowania środków na odprawy dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia emerytalne.

Od lat informujemy, że wynagrodzenia pracowników ZUS są zaniżone w stosunku do pozostałych pracowników realizujących zadania Państwa. Pracownicy stali się mimowolnymi ofiarami skutków zamrożenia funduszu wynagrodzeń w Zakładzie, co miało miejsce rok rocznie od 2010 r. W tym okresie nie realizowano postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ZUS.

Sytuacja pracownicza w Zakładzie oraz podnoszone argumenty uprawniają do zastrzeżenia, że brak reakcji spowoduje zakłócenia w realizacji ustawowych zadań Zakładu oraz stanowi zagrożenie dla prawidłowego i terminowego przeprowadzenia zadań związanych z obniżeniem wieku emerytalnego od 01 października 2017 r.

Brak komentarzy to “Żądamy podwyżek wynagrodzeń!”

Skomentuj ten artyku