Oczekujemy realizacji postanowień układu zbiorowego pracy

Oczekujemy realizacji postanowień układu zbiorowego pracy

28 lutego 2017, Kategoria: Bez kategorii Autor

Związek Zawodowy Pracowników ZUS oczekuje od pracodawcy realizacji postanowień układu ws. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników ZUS. 27.02.2017 r. wystosowaliśmy w tej sprawie pismo do Pracodawcy, przypominając, że zgodnie z paragrafem 10 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ZUS „W zakładzie podwyżka wynagrodzeń następuje co najmniej raz w roku , nie później niż od 1 kwietnia danego roku, z wyrównaniem od 1 stycznia.”

Pracodawca zapewniał stronę związkową o podwyższeniu wynagrodzeń w 2017 r. ze środków pozyskanych z redukcji zatrudnienia, natomiast nakładanie dodatkowych zadań bez dodatkowych środków na ich realizację obciąża fundusz wynagrodzeń co wraz z redukcją zatrudnienia w Zakładzie może wpłynąć na niewydolność Zakładu.

Wieloletnie zaniedbania w kwestii podwyższenia wynagrodzeń doprowadziły do zubożenia pracowników ZUS  w stosunku do innych grup pracowniczych realizujących zadania Państwa. Dlatego ZZP ZUS oczekuje na podjęcie pilnych działań w celu realizacji postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i urealnienia wynagrodzeń pracowników Zakładu.

Brak komentarzy to “Oczekujemy realizacji postanowień układu zbiorowego pracy”

Skomentuj ten artyku