Mówimy NIE dla wydłużania czasu pracy.

Mówimy NIE dla wydłużania czasu pracy.

3 marca 2017, Kategoria: Bez kategorii Autor

Związek Zawodowy Pracowników ZUS w piśmie z dnia 01 marca 2017 r. wyraził negatywne stanowisko ws. ewentualnego wprowadzenia dodatkowego dnia o wydłużonym czasie pracy pracowników ZUS na Salach Obsługi Klientów (SOK). Analiza dokonana przez pracodawcę tylko nas utwierdziła w tym stanowisku, ponieważ może doprowadzić tylko i wyłącznie do generowania większych kosztów zarówno po stronie pracodawcy jak i samych pracowników.

Z przedstawionych danych wynika, że w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. na SOK spadła ilość osobistych odwiedzin klientów.  Biorąc pod uwagę zainwestowane środki finansowe w platformę elektroniczną PUE i urzędomaty oraz COT’y jest to tendencja oczekiwana i pożądana. Z analizy danych jasno wynika, że zdecydowana większość klientów jest zainteresowana wizytami w placówkach ZUS w godz. od 10.00 do 12.00. Przy czym największe natężenie ruchu występuje w poniedziałki w godzinach od 10 do 12. Natomiast po godzinie 12.00 następuje stopniowy spadek ruchu klientów, który utrzymuje się do końca dnia pracy SOK. Po godzinie 15.00 zaś w poniedziałki można zaobserwować spadek zainteresowania wizytami w SOK, który utrzymuje się do końca dnia. Analiza również wykazała, że po godz. 17.00 w placówkach ZUS (biura terenowe i inspektoraty) liczba klientów nie przekroczyła 10.  W podsumowaniu materiału wskazano również, że w terenowych jednostkach organizacyjnych zainteresowanie klientów wydłużonym czasem pracy na SOK w poniedziałki jest najmniejsze. Natomiast wprowadzenie dodatkowego dnia o wydłużonym czasie pracy będzie się wiązać z koniecznością dostępu do odpowiednich narzędzi pracy IT oraz ze znacznymi utrudnieniami związanymi z organizacją pracy w tych komórkach przy zachowaniu dotychczasowego stanu zatrudnienia.

Dla przypomnienia w każdy poniedziałek klienci mogą załatwiać sprawy w placówkach ZUS na Salach Obsługi Klientów do godz. 17.00.

 

Brak komentarzy to “Mówimy NIE dla wydłużania czasu pracy.”

Skomentuj ten artyku