Niezadowolenie wśród pracowników ZUS!

Niezadowolenie wśród pracowników ZUS!

21 kwietnia 2017, Kategoria: Bez kategorii Autor

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników ZUS  w marcu br. przeprowadził wśród członków Związku badanie ankietowe. Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu takiego badania wynikało z potrzeby potwierdzenia docierających do Zarządu Głównego ZZP ZUS informacji na temat  drastycznie pogarszających się warunków pracy i płacy pracowników ZUS. Zaznaczyć należy, że badanie było imienne i obejmowało wyłącznie członków Związku Zawodowego Pracowników ZUS. Analiza zebranego materiału wyraźnie potwierdziła negatywne nastroje wśród badanych.

Ponad 94% ankietowanych negatywnie ocenia prowadzoną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych politykę kadrowo-płacową, natomiast 89% osób biorących udział w ankiecie wyraziło chęć aktywnego uczestnictwa w akcjach podejmowanych przez Związek, a 87% jest gotowa wziąć udział np. w strajku włoskim lub innych formach akcji protestacyjnych (manifestacje, czarny ubiór, pikiety, strajk głodowy, urlopy na żądanie, odejście od stanowisk pracy).

Powyższe dane jedynie potwierdzają tragiczną sytuację materialną pracowników ZUS. Obecny poziom płac pracowników nie zabezpiecza już w pełni podstawowe potrzeby, nie wspominając już o potrzebach kulturalno-oświatowych.

Nałożenie na Zakład Ubezpieczeń Społecznych kolejnego zadania w postaci realizacji ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego, bez dodatkowych środków na realizację, przy jednoczesnym ograniczaniu zatrudnienia może spowodować zakłócenia w realizacji ustawowych zadań Zakładu oraz stanowi zagrożenie dla prawidłowego i terminowego przeprowadzenia zadania wynikającego obniżenia wieku emerytalnego od 01 października 2017 r.

Brak komentarzy to “Niezadowolenie wśród pracowników ZUS!”

Skomentuj ten artyku