Apelujemy do Pani Premier Beaty Szydło

Apelujemy do Pani Premier Beaty Szydło

27 kwietnia 2017, Kategoria: Bez kategorii Autor

Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wystosowanym apelu z dnia 25.04.2017 r. po raz kolejny zwraca uwagę na trudną sytuację pracowników, jednej z najważniejszych instytucji zaufania publicznego jakim jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, realizujący podstawowe zadania Państwa.

W wystąpieniu podniesiono fakt, iż na Zakład nałożono kolejne zadanie w postaci ustawy obniżającej wiek emerytalny, bez dodatkowych środków z budżetu państwa, przy jednoczesnym ograniczeniu zatrudnienia w Zakładzie.

Przypomniano również, że pracownicy ZUS stali się mimowolnymi ofiarami zamrożenia funduszu wynagrodzeń (lata 2010-2015) w sferze budżetowej. Nierealizowanie porozumień płacowych było również przedmiotem sporu zbiorowego jaki trwał w Zakładzie w latach 2011-2015. Natomiast środki ze zmniejszania zatrudnienia jakie Zakład pozyskuje (poprzez wewnętrzne rozwiązanie jakim jest nakłanianie pracowników do rezygnacji z pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego) – alokowane są m.in. na zabezpieczenie odpraw emerytalnych.

W związku z tym brak jest zabezpieczenia przez Państwo środków na realizację postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ZUS w kwestii podwyżek. Rok 2017 jest kolejnym rokiem bez podwyżki wynagrodzeń w Zakładzie.

Obecnie średnie wynagrodzenie pracownika ZUS w Oddziałach z uwzględnieniem kadry kierowniczej wynosi 3.020 zł. brutto. Pracownicy ZUS są jedną z najniżej uposażonych grup urzędniczych.

Przeprowadzone imienne badanie ankietowe wyraźnie pokazało negatywne nastroje wśród ankietowanych pracowników, co tylko potwierdza tragiczną sytuację materialną pracowników oraz wskazują na nową falę ubóstwa obejmującą pracowników ZUS. Taka sytuacja wywołuje wśród załogi frustracje i niepokój, a brak reakcji ze strony Rządu RP może doprowadzić do fali niepożądanych zjawisk.

W trosce o dobro obywateli i pracowników Zakładu, Związek Zawodowy Pracowników ZUS zaapelował o podjęcie przez Panią Premier działań w celu zapewnienia dodatkowych środków na realizację zadań wynikających z ustawy wiekowej oraz wzrostu funduszu wynagrodzeń pracowników Zakładu.

Apel został również podany do wiadomości: Ministra Finansów; Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Przewodniczącej Sejmowej komisji Polityki Społecznej i Rodziny; Członków Rady Nadzorczej ZUS oraz Prezesa ZUS.

Związek Zawodowy Pracowników ZUS z niecierpliwością oczekuje wymiernych działań Rządu RP.

 

 

Brak komentarzy to “Apelujemy do Pani Premier Beaty Szydło”

Skomentuj ten artyku