Żądamy podziału posiadanych przez pracodawcę środków na podwyżki

Żądamy podziału posiadanych przez pracodawcę środków na podwyżki

29 maja 2017, Kategoria: Bez kategorii Autor

W dniu 26 maja 2017 r. podczas spotkania Pracodawcy z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w ZUS nie osiągnieto porozumienia ws. ewentualnego podziału środków na wynagrodzenia pracowników ZUS. W trakcie spotkania dn. 25 maja 2017 r. strona pracodawcy przedstawiła informację o mozliwości warunkowego podziału pozyskanych środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników ZUS. Wdrożenie  regulacji płacowych zostało przez Panią Prezes ZUS uwarunkowane wyrażeniem zgody przez stronę związkową na zmiany w zakresie czasu pracy oraz konstruktywnego podejścia do projektów etatyzacji i zmiany modelu organizacji w Zakładzie.

O ile strony doszły do porozumienia w zakresie sposobu podziału środków na wynagrodzenia, o tyle strona społeczna nie wyraziła zgody na ostatni warunek podziału środków związany z czasem i organizacją pracy. Partnerzy społeczny zażądali bezwarunkowego podziału posiadanych przez pracodawcę środków i realizację ciążących na pracodawcy zobowiązań wynikających z zakładowego układu zbiorowego pracy (w zakresie corocznej podwyżli wyangrodzeń). Na domiar złego, na koniec negocjacji okazało się, że Wiceprezes ZUS Pan dr Marcin Wojewódka prowadzący rozmowy ze stroną społeczną – nie miał mandatu od Prezesa ZUS Pani prof. dr hab.  Gertrudy Uścińskiej do zawarcia porozumienia na spotkaniu w dn. 25-26 maja 2017 r.

Brak poszanowania strony społecznej, która prowadziła w dobrej wierze długotrwałe rozmowy w zakresie podziału środków sprawił, iż dnia 26 maja 2017 r. wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające w ZUS rozważyły możliwość wejścia w spór zbiorowy, jeśli nie zostaną spełnione żądania, m.in. w zakresie bezwarunkowego podziału środków na podwyżki.

Brak komentarzy to “Żądamy podziału posiadanych przez pracodawcę środków na podwyżki”

Skomentuj ten artyku