Złożono protokół rozbieżności

Złożono protokół rozbieżności

23 czerwca 2017, Kategoria: Bez kategorii Autor

Prowadzone rokowania w dn. 6-7 i 19-20 czerwca 2017 r. nie doprowadziły do porozumienia. 

Strony sporu przedstawiły rozbieżne stanowiska w zakresie żądań w pkt. 4-5 (przestrzegania Regulaminu Pracy w szczególności w zakresie czasu pracy oraz podwyżki wynagrodzeń o pozostałą kwotę).

Z powodu przedłużających się rozmów, które nie doprowadzały do uzgodnienia powyższych punktów (ponieważ strona pracodawcy przedstawiała kolejne propozycje w zakresie zmiany czasu pracy oraz złożyła tylko obietnicę przedłożenia rozliczenia finansowego w 10/2017 r.) – wszystkie związki zawodowe pozostające w sporze zbiorowym podpisały Protokół rozbieżności i złożyły go na ręce  pracodawcy.

Strona pracodawcy nie chciała uznać otrzymany dokument jako Protokół rozbieżności.

Wchodzimy zatem w kolejny etap prowadzonego sporu zbiorowego – mediacje.

Brak komentarzy to “Złożono protokół rozbieżności”

Skomentuj ten artyku