Zamiast porozumienia jest … nieporozumienie

Zamiast porozumienia jest … nieporozumienie

13 września 2017, Kategoria: Bez kategorii Autor

KOMUNIKAT ZWIĄZKÓW ZAWOWODOWYCH ZE SPOTKANIA

Z PRACODAWCĄ WS. SPORU ZBIOROWEGO

 

W dniu 13 września 2017 r. w Centrali ZUS odbyło się kolejne spotkanie mediacyjne w ramach trwającego w Zakładzie sporu zbiorowego. Po przedstawieniu przez pracodawcę prezentacji dot. dynamiki wzrostu wynagrodzeń osobowych oraz funduszu wynagrodzeń osobowych, strona pracodawcy oświadczyła, że:

„nie ma żadnej przestrzeni na podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników ani w tym roku ani w przyszłym” i zaproponowała stronie związkowej zamknięcie sporu zbiorowego na podstawie tego oświadczenia.

Strona związkowa zwróciła pracodawcy uwagę, iż do chwili obecnej nie otrzymała protokołu z poprzedniego spotkania mediacyjnego, na którym padły ze strony pracodawcy deklaracje odnośnie możliwości realizacji żądania wynikającego z pkt. 5 pisma z dnia 26.05.2017 r. Dodatkowo związki zawodowe nie otrzymały materiałów, o które wnoszono na poprzednim spotkaniu odnośnie rozliczenia funduszu osobowego i bezosobowego.

Po przerwie strona związkowa, wykazując dobrą wolę i chęć wypracowania porozumienia zaproponowała Pracodawcy:

  1. Obniżenie kwoty żądania z pkt. 5 do kw. 650 zł.
  2. Wydłużenie czasu realizacji pozostałej kwoty podwyżki:
    – 100 zł. do 31.12.2017 r.,
    – 200 zł. do końca pierwszego kwartału 2018 r.
  3. W zamian za przedstawione wyżej ustępstwa strona związkowa zasugerowała Pracodawcy wypłacenia nagrody z oszczędności dla wszystkich pracowników na Dzień Pracownika ZUS, na co najmniej takim samym poziomie co w ubiegłym roku (w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi).

Po długiej przerwie strona pracodawcy ponownie poinformowała, że nie posiada środków, aby podnieść wynagrodzenia wszystkich pracowników w bieżącym i kolejnym roku, ale proponuje kierunkowe działanie polegające na:

  1. Podwyższeniu wynagrodzeń pracowników najmniej zarabiających w przedziale 2000-2301 zł. (206 osób stan na 31.08.2017 r. o kwotę 100 zł./etat),
  2. Wypłaceniu wszystkim pracownikom nagrody „TERAZ” (nawet po zakończeniu spotkania, nie podając żadnej kwoty),
  3. Weryfikacji na początku IV kwartału 2017 r. możliwości finansowych w zakresie wypłacenia nagród wszystkim pracownikom.

Strona związkowa jednogłośnie nie zaakceptowała przedstawionej przez pracodawcę propozycji, żądając przede wszystkim podwyżek wynagrodzeń dla pracowników.

Nie widząc możliwości zawarcia porozumienia, związki zawodowe podejmą stosowne działania przewidziane prawem, w tym strajk ostrzegawczy.

Brak komentarzy to “Zamiast porozumienia jest … nieporozumienie”

Skomentuj ten artyku