Spór zbiorowy zakończony

Spór zbiorowy zakończony

16 października 2017, Kategoria: Bez kategorii Autor

Pracodawca i zakładowe organizacje związkowe działające w ZUS osiągnęły kompromis. 13 października 2017 r. doszło do zawarcia porozumienia kończącego spór zbiorowy. Należy przypomnieć, że strona związkowa zgłosiła do pracodawcy w wystąpieniu z dnia 26 maja 2017 r. pięć żądań. Dopiero na etapie mediacji udało się osiągnąć wspólną płaszczyznę do zawarcia porozumienia.

Pracodawca zrealizował w całości pierwsze żądanie (podwyżka wynagrodzeń o 150 zł. brutto) i zobowiązał się do 31.03.2018 r. realizować drugie i trzecie żądanie (w zakresie utrzymania stanu zatrudnienia, sieci oraz struktury i funkcjonowania terenowych jednostek organizacyjnych) oraz zobowiązał się do przestrzegania Regulaminu Pracy ZUS (żądanie czwarte).

Natomiast żądanie piąte (w zakresie pozostałej realizacji podwyżki o kw. 550 zł.) zostało zrealizowane w następujący sposób. Pracownikom ZUS od 01.08.2017 r. przyznano 200 zł brutto podwyżki oraz jednorazowe nagrody 1000 zł./1500 zł. brutto w zależności m.in. od stażu pracy. Ponadto nie później niż 15 grudnia 2017 r. Pracodawca przedstawi organizacjom związkowym analizę wykonania funduszu wynagrodzeń i możliwość przeznaczenia ewentualnych wolnych środków na nagrody dla pracowników. Dodatkowo Pracodawca zobowiązał się podjąć działania zmierzające do zwiększenia funduszu wynagrodzeń osobowych.

Czas pokaże czy znajdą się jeszcze w tym roku wolne środki pieniężne, które będzie można przeznaczyć na nagrody dla pracowników i jak będzie przestrzegane zawarte porozumienie. Bowiem wszystkie uzgodnienia stron zakończonego sporu zbiorowego zostały dokonane w dobrej wierze.

Brak komentarzy to “Spór zbiorowy zakończony”

Skomentuj ten artyku