Propozycja spotkania

Propozycja spotkania

4 kwietnia 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor

Pracodawca zaproponował stronie społecznej termin spotkania na …. 25.04.2018 r. w kwestiach dotyczących:– rozliczenia funduszu wynagrodzeń osobowych za 2017 r.,
– środków na podwyżki wynagrodzeń w 2018 r.,
– zmian w Regulaminie pracy ZUS.

Zaproponowany przez Pracodawcę termin uniemożliwia ZZP ZUS należyte wywiązanie się z postanowień par. 10 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ZUS z zachowaniem dobrej wiary i w duchu poszanowania stron.

W paragrafie 10 układu, sygnatariusze zawarli umowę, że w Zakładzie podwyżka wynagrodzeń następuje co najmniej raz w roku, nie później niż od dnia 01 kwietnia danego roku, z wyrównaniem od 01 stycznia.

Wobec powyższego ZZP ZUS zaproponował przesunięcie terminu spotkania na 12.04.2018 r., tak aby wszystkie strony układu miały możliwość wywiązania się z postanowień układu.

Czekamy na decyzję.

 

 

 

 

Brak komentarzy to “Propozycja spotkania”

Skomentuj ten artyku