Fiasko rozmów

Fiasko rozmów

25 kwietnia 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor

W dniu 25.04.2018r odbyło się spotkanie  przedstawicieli pracodawcy z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w ZUS.

Przedstawiciel pracodawcy poinformował, że mimo prób i rozmów prowadzonych z Ministerstwem Pracy i Ministerstwem Finansów nie ma możliwości pozyskania środków na wzrost funduszu wynagrodzeń, który gwarantował by realizację postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy i systemowe podwyższanie wynagrodzeń  jak w roku ubiegłym .

Pracodawca nie przedstawił jednak stronie związkowej żadnych dokumentów potwierdzających działania w kierunku pozyskania środków na wzrost funduszu wynagrodzeń twierdząc, że były to jedynie ustne rozmowy.

Strona Pracodawcy przedstawiła wykonanie planu za 2017 r. oraz plan na  2018 r.  Związek Zawodowy Pracowników ZUS zwrócił uwagę, że Pracodawca nie  przedstawił kompletnych danych oraz, że nie udziela w terminie odpowiedzi na pisma kierowane przez Związek. Ponadto z przedłożonych dokumentów i wypowiedzi  wynika, że pracodawca nie realizuje zawartych porozumień w tym porozumienia kończącego spór zbiorowy. Jest to lekceważenie strony społecznej i nie przestrzeganie praw związkowych. Związek ZZP ZUS ponownie przedstawił trudną sytuację pracowników i stwierdził, że w jego ocenie Pracodawca nie podjął dostatecznych działań w celu pozyskania środków na wynagrodzenia.

W związku z powyższym osiem organizacji związkowych postanowiło wystąpić do Pracodawcy z 12 żądaniami,  m.in. ws.  podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników ZUS co najmniej o 200 zł brutto średnio na etat od 1 maja 2018 r. (z wyrównaniem od stycznia i realizacją od 31 maja 2018 r.) jako bezwarunkową realizację postanowień źródeł zakładowego prawa pracy obowiązującego w ZUS. 

Pani Prezes potwierdziła prowadzenie rozmów w sprawie podwyżek z Premierem i Minister Czerwińską. Powiedziała także, że obecna jakość realizowanych projektów to jest wkład, który daje podstawy do tego żeby w kolejnym roku (2019) mówić o innym funduszu wynagrodzeń.

Strona Związkowa ponownie przedstawiła wymienione postulaty i chciała wręczyć pismo z żądaniami, lecz Pani Prezes odmówiła jego przyjęcia, mówiąc by zostało złożone innemu członkowi Zarządu. Z taką sytuacją i odmową przyjęcia pisma partnerzy społeczni spotkali się pierwszy raz w historii działalności związków. Wobec tego organizacje związkowe złożyły pismo w kancelarii ZUS. 

 

 

Brak komentarzy to “Fiasko rozmów”

Skomentuj ten artyku