Spór zbiorowy w ZUS

Spór zbiorowy w ZUS

9 maja 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powstał spór zbiorowy.

Niestety żądania związków zawodowych wyrażone w piśmie z dnia 25.04.2018 r. nie zostały zrealizowane we wskazanym terminie.
W związku z tym powstał spór zbiorowy. Co ciekawe Pracodawca w piśmie do organizacji pozostających w sporze zbiorowym  twierdzi, że spór zbiorowy nie zaistnieje, gdyż pracodawca zgadza się z żądaniami związków (żądanie nr 6, 9, 11 i 12); spór zbiorowy nie może być prowadzony, gdyż wykracza poza materie przewidzianą dla tego rodzaju konfliktów (żądanie nr 2, 3 i 5); a w zakresie pkt. 10 nie może być prowadzony, ponieważ żądania z nimi związane prowadziłyby do zaciągnięcia zobowiązania niemożliwego do spełnienia.

Czyli Pracodawca uznał istnienie sporu zbiorowego tylko w zakresie żądań nr 1, 4, 7 i 8.

Należy zaznaczyć, że za czasów obecnej Pani Prezes ZUS to już drugi spór zbiorowy w zaledwie dwu-letnim okresie kierowania tą instytucją.

O ile w mediach możemy przeczytać o wzroście zaufania publicznego do ZUS, o tyle zaufanie pracowników ZUS do swojego Pracodawcy niestety spada.

 

Brak komentarzy to “Spór zbiorowy w ZUS”

Skomentuj ten artyku