Rokowania

Rokowania

17 maja 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor

Na pierwszym spotkaniu 15.05.2018 r. w etapie rokowań prowadzonego sporu zbiorowego, strony de facto ich nie podjęły. Związek Zawodowy Pracowników ZUS złożył na ręce Pracodawcy stanowisko ws. wyrażenia sprzeciwu wobec wyznaczenia do reprezentowania Pracodawcy w toczącym się sporze zbiorowym eksperta zewnętrznego – radcy prawnego.
W ocenie ZZP ZUS radca prawny spoza Zakładu nie powinien reprezentować Pracodawcy w sporze zbiorowym, ponieważ nie zna specyfiki Zakładu i problemy pracowników. Ponadto organizacja związkowa negatywnie ocenia dotychczasowe doświadczenie we współpracy z radcą prawnym. Podczas poprzedniego sporu zbiorowego ten sam radca,  reprezentujący stronę Pracodawcy nie zachowywał powszechnie obowiązujących standardów pracy oraz profesjonalizmu.  Były to działania nieakceptowane przez ZZP ZUS i niezgodne z zasadami radcowskiej etyki zawodowej oraz niezgodne z dobrymi obyczajami obowiązującymi w sporze zbiorowym. Na tą okoliczność Związek dysponuje dowodami zarówno w postaci dokumentów jak również dowodami osobowymi.

Największe jednak zdziwieniu budzi decyzja Pracodawcy zaangażowania przeciwko swoim pracownikom – reprezentowanym przez związki zawodowe – zewnętrznej kancelarii prawnej, podczas gdy Pracodawca posiada w swych zasobach kadrowych kilkuset osobową grupę doświadczonych radców prawnych i prawników (pracowników ZUS).

Niestety Pracodawca był nie ugięty w swej decyzji i poinformował, że składu osobowego zespołu negocjacyjnego nie zmieni. Wobec czego przedstawiciele ZZP ZUS oświadczyli, że udział ZZP ZUS w dzisiejszym spotkaniu w tym składzie osobowym jest niemożliwy.

Czy nie lepiej byłoby przeznaczyć środki na podwyżki dla pracowników niż opłacać radcę z zewnętrznej kancelarii prawnej?

 

Brak komentarzy to “Rokowania”

Skomentuj ten artyku