Wychodzą rakiem ze sporu

Wychodzą rakiem ze sporu

24 maja 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor

Już 5 organizacji z 8, które wystąpiły z żądaniami do Pracodawcy wycofały swój udział w sporze zbiorowym.Nie są nam oficjalnie znane przyczyny tych decyzji. Jednak budzą zdziwienie, gdyż Przewodniczący tych organizacji związkowych reprezentują pracowników ZUS (choć w większości przypadków tylko określone grupy a nie ogół załogi) – powinni walczyć o godną pracę i płacę dla pracowników ZUS. To w ich interesie jest dbanie o byt pracownika, ale widać, że mogą mieć zupełnie inny interes… Nie wiadomo czy podjęcie takich decyzji spowodowane było indywidualnymi rozmowami Pracodawcy z Przewodniczącymi organizacji, czy składano im jakieś propozycje, obietnice… czy też był to wynik decyzji członków organizacji.

Dobrze pamiętamy jak ci sami Przewodniczący co obecnie wyszli ze sporu z niczym – oskarżali przedstawicieli ZZP ZUS o to, że w 2015 r. „sprzedali się za 60 zł.” (w sporze zbiorowym, który został zakończony podpisaniem Porozumienia i podwyżką dla wszystkich pracowników po 60 zł.)

 

Brak komentarzy to “Wychodzą rakiem ze sporu”

Skomentuj ten artyku