Stosujemy RODO

Stosujemy RODO

25 maja 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor

Związek Zawodowy Pracowników ZUS w swej działalności związkowej, stosuje się do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

  1. Administratorem danych osobowych danego członka jest odpowiednia Oddziałowa Organizacja Związkowa ZZP ZUS (wykaz dostępny w zakładce KONTAKT).
  2. Dane osobowe członków są przetwarzane w celu realizacji działań statutowych ZZP ZUS, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlega Związek.
  3. Dane osobowe członka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt 2.
  4. W związku z przetwarzaniem przez ZZP ZUS Pani/Pana danych osobowych, członkowi przysługuje:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać pisemnie pocztą, na adres o którym mowa w pkt 1. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pomocy i usług świadczonych przez ZZP ZUS, a także z praw związanych z przynależnością do ZZP ZUS.
Brak komentarzy to “Stosujemy RODO”

Skomentuj ten artyku