Nadal pozostajemy w sporze zbiorowym

Nadal pozostajemy w sporze zbiorowym

7 stycznia 2019, Kategoria: Bez kategorii Autor

Z inicjatywy naszego Związku w dniu 25.04.2018 r. wystosowano do Pracodawcy żądania m.in. ws. podwyżki wynagrodzeń zasadniczych pracowników ZUS.

Wystąpienie z żądaniami wówczas poparło 7 innych zakładowych organizacji związkowych działających w ZUS, a pozostałe (między innymi Solidarność i Solidarność 80) nie poparły zgłoszonych postulatów. Od kiedy w Zakładzie zaistniał spór zbiorowy – organizacje, które weszły w spór – za wyjątkiem naszej – wycofały się z żądań płacowych. Tym samym tylko nasza organizacja ZZP ZUS jako jedyna nadal pozostaje w sporze zbiorowym z Pracodawcą, domagając się przede wszystkim podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników ZUS. Obecnie spór zbiorowy jest w fazie mediacji, a do przeprowadzenia mediacji został wskazany mediator z listy przy MRPiPS Pan Paweł Galec (ten sam, który uczestniczył w sporze w 2017 r.) Od czasu powstania sporu zbiorowego Związek Zawodowy Pracowników ZUS podejmuje szereg działań mających na celu zwrócenie uwagi na trudną sytuację pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podejmowane inicjatywy u Pani Minster RPiPS, w klubach parlamentarnych, rozmowy z posłami, udział w manifestacji, składane petycje – to tylko niewielki wycinek działań naszej organizacji na rzecz realnego przedstawienia problemu niskich wynagrodzeń w Zakładzie w odniesieniu do świadczonych usług na rzecz klientów ZUS. Spór zbiorowy jest także wsparciem Pani Prezes w podejmowaniu działań zmierzających do podniesienia wynagrodzeń pracowników. Niejednokrotnie Pracodawca wykorzystywał argument istniejącego sporu zbiorowego po to, aby podejmowane działania odniosły pożądany skutek. I tak dzięki temu, że nadal pozostajemy w sporze zbiorowym – w projekcie budżetu na 2019 r. przewidziano wzrost funduszu na wynagrodzenia pracowników o 320 mln zł. Ustawa budżetowa nie została jeszcze zatwierdzona. Ustawa powinna pojawić się na biurku Prezydenta maksymalnie 27.01.2019 r. (w dniu 27.09.2018 r. projekt ustawy budżetowej trafił do Sejmu, natomiast Sejm i Senat mają 4 miesiące na uchwalenie budżetu). Czas pokaże czy Zakład otrzyma zaplanowane środki w powyższej kwocie, bowiem obecny rząd składa obietnice wielu grupom zawodowym. W najbliższym czasie Zarząd Główny ZZP ZUS podejmie decyzje odnośnie dalszych działań w zaistniałym sporze zbiorowym, biorąc pod uwagę różne warianty (m.in. rewizji zgłoszonych żądań, zatwierdzenie budżetu i brak takiej decyzji, itp.).

Brak komentarzy to “Nadal pozostajemy w sporze zbiorowym”

Skomentuj ten artyku