PPK w ZUS

PPK w ZUS

17 lipca 2019, Kategoria: Bez kategorii Autor

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz.U. 2018, poz. 2215). Wprowadzenie PPK oznacza, że już od 1 lipca br. pierwsi pracownicy będą mieli możliwość powiększenie przyszłych świadczeń emerytalnych.

1 stycznia 2021 to termin stosowania przepisów ustawy o PPK w ZUS,

26 marca 2021 to maksymalny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK, 

10 kwietnia 2021 maksymalny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Poniżej najważniejsze informacje:

Wpłaty do PPK

            PRACODAWCA 

Podstawowa (obligatoryjna) – 1,5% wynagrodzenia

Dodatkowa (dobrowolna – do 2,5% wynagrodzenia

            PRACOWNIK 

Podstawowa (obligatoryjna) – 2,0% wynagrodzenia*

* możliwość obniżenia do 0,5% w przypadku gdy wynagrodzenie pracownika nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Dodatkowa (dobrowolna) – do 2,0% wynagrodzenia

Wynagrodzenie – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych włączając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego  (art. 2 ust. 1 pkt 40).

Wpłaty do PPK od państwa

            WPŁATA POWITALNA (art. 31 ust.1)

250 zł – dla pracowników, którzy przez co najmniej 3 pełne miesiące byli uczestnikami PPK   i za te miesiące dokonali wpłat podstawowych.

            DOPŁATA ROCZNA (art. 32 ust. 1-3)

240 zł – dla pracowników, których wpłaty podstawowe i dodatkowe łącznie z wpłatami od pracodawcy w danym roku wynoszą co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna.* Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2%, muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty.

* w roku 2019 jest to kwota 472,20 zł.

Każdy uczestnik, po spełnieniu powyższych warunków, może dostać tylko raz wpłatę powitalną i w każdym roku jedną dopłatę roczną.

Wpłaty finansowane będą ze środków Funduszu Pracy.Brak komentarzy to “PPK w ZUS”

Skomentuj ten artyku