Proces etatyzacji w ZUS

Proces etatyzacji w ZUS

19 czerwca 2019, Kategoria: Bez kategorii Autor

W maju 2018 r. rozpoczęły się prace dotyczące procesu etatyzacji Oddziałów ZUS.

Natomiast do końca października 2019 r. zostanie zetatyzowana m.in. Centrala i inne obszary dotychczas nieetatyzowane, a cały proces etatyzacji musi być zrealizowany (z uwagi na wnioski z raportu NIK w tej sprawie oraz zainteresowanie ze strony Ministerstwa, któremu podlegamy oraz samego Premiera, ponieważ wygląda na to, że uchylamy się od opomiarowania). Strona związkowa negatywnie ocenia przeprowadzony proces, a członkowie zespołu biorący udział w pracach nad etatyzacją podkreślili na podstawie prezentowanych materiałów, że inne czynniki pracochłonności  były przyjmowane przez zespół, a inne zostały przyjęte. Poza tym członkowie nie mieli wglądu ani nikt ich nie zapoznał z protokołami i dokumentami końcowymi.

Strona pracodawcy twierdzi, że dane zostały przyjęte na podstawie zapisów w odpowiednich dokumentach ze spotkań. Podkreśliła również, że w wyniku etatyzacji nie będzie zwolnień. Etatyzacja będzie oparta na naturalnych odejściach (np. przejścia na emerytury, dobrowolne odejścia pracowników), a cały proces będzie rozłożony w czasie – do 2023 roku.

Stronie związkowej zaprezentowano tylko ogólną liczbę docelowej etatyzacji (zmniejszenie stanu zatrudnienia o 959 ). Natomiast Dyrektorzy Oddziałów podczas narad otrzymali szczegółowe informacje dotyczące jednostek. Tylko kilka Oddziałów ma za mało etatów, natomiast pozostałe Oddziały będą musiały zejść z zatrudnienia. Szczegółowe harmonogramy osiągnięcia docelowej etatyzacji Dyrektorzy będą musieli przygotować do 31.07.2019 r. Dyrektorzy będą odpowiadać za realizację zadań oraz wdrożenie docelowej etatyzacji (będzie wprowadzony wskaźnik wdrażania etatyzacji do oceny pracy dyrektorów od III kwartału bieżącego roku).

Strona związkowa wyraźnie podkreśliła, że nie ma akceptacji związków zawodowych na przeprowadzony proces etatyzacji, który był bardzo kosztowny. Związki nie utożsamiają się z tak przeprowadzonym procesem etatyzacji z uwagi na brak spójności działań, rzetelnych danych i informacji, czy choćby wykluczających się sytuacji  z jednej strony ciągłe nadgodziny i pisanie próśb do Centrali o zwiększenie zatrudnienia, a z drugiej strony – wykazany przerost zatrudnienia w całym Zakładzie. Negatywne stanowisko wyrazili wszyscy przedstawiciele związków zawodowych działających w ZUS.

Brak komentarzy to “Proces etatyzacji w ZUS”

Skomentuj ten artyku