Oferta grupowego ubezpieczenia dla pracowników ZUS

Oferta grupowego ubezpieczenia dla pracowników ZUS

5 lutego 2020, Kategoria: Bez kategorii Autor Możliwość komentowania Oferta grupowego ubezpieczenia dla pracowników ZUS została wyłączona

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pracowników ZUS, Związek realizując jeden ze Statutowych celów jakim jest propagowanie nowych ubezpieczeń – ZZP ZUS prezentuje do wiadomości i ewentualnego skorzystania – otrzymaną ofertę ubezpieczenia na życie (alternatywną do innych ubezpieczycieli) dla pracowników ZUS, ich współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci.

W ofercie uwzględnione zostały sugestie jakie do nas docierały, a nie zostały uwzględnione przy przygotowaniu oferty proponowanej przez pracodawcę – PZU Życie. W naszej ocenie korzystną ofertę złożyło Compensa TU, którą przekazujemy w załączeniu. Oferta ukazuje korzyści na tle nowej oferty PZU Życie.

Jednocześnie informujemy, że w związku z problemami z uzyskaniem zgody na potrącanie składki z wynagrodzenia pracowników na ubezpieczenie grupowe, obecnie jest w trakcie przygotowywania portal internetowy, który pozwoli Państwu zawrzeć grupowe ubezpieczenie z pominięciem obsługi świadczonej przez pracodawcę. Portal ten www.zus.mentor.pl od 2012 roku pełnił funkcję informacyjną (obecnie w przebudowie), a od 15 lutego będzie służył do zawierania grupowego ubezpieczenia na życie w Compensie. Planowany początek ubezpieczenia to 1 marca 2020 rok. (aby ubezpieczenie zostało uruchomione do każdego z czterech oferowanych wariantów musi przystąpić 200 osób). Jeżeli zadeklaruje się mniej osób nie zostanie zawarte ubezpieczenie grupowe, o czym zostaną Państwo poinformowani odrębnym mailem, tak aby osoby te miały czas na przystąpienie do nowego programu ubezpieczeniowego z PZU.

W przypadku zachowania ciągłości ubezpieczenia oraz dla nowo przystępujących pracowników (nieubezpieczonych do tej pory) przez pierwsze 3 miesiące zniesiona jest karencja, a w kolejnych miesiącach trwania ubezpieczenia karencja dla osób zmieniających ubezpieczyciela będzie wyłącznie do różnicy sumy ubezpieczenia (wypłata nie będzie mniejsza niż u poprzedniego ubezpieczyciela – przy zachowaniu ciągłości ubezpieczenia).

Grupowe ubezpieczenie na życie jest ubezpieczeniem całkowicie dobrowolnym, a to oznacza, że w każdej chwili możemy z tego ubezpieczenia zrezygnować (w przeciwieństwie do obowiązkowego OC komunikacyjnego), a więc w każdej chwili można przepisać się z od innego ubezpieczyciela do Compensy lub całkowicie zrezygnować z tej formy ubezpieczenia i pracodawca nie może nikomu tego zabronić, gdyż jest to ubezpieczenie całkowicie dobrowolne.

O postępach prac dotyczących uruchomienia portalu będziemy Państwa informować na bieżąco, drogą elektroniczną.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z przedstawicielem Panią: Anna Misiuda e-mail: anna.leszczyniecka@mentor.pl, tel.: 609 790 357; (22) 654 12 51