Pracownicy ZUS realizują zadania z tarcz antykryzysowych

Pracownicy ZUS realizują zadania z tarcz antykryzysowych

26 maja 2020, Kategoria: Bez kategorii Autor

Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników ZUS zwracił się z prośbą o podjęcie przez Pracodawcę działań mających na celu ujednolicenie procesu związanego z realizacją zadań z tzw. „Tarczy”.

Z otrzymywanych od pracowników informacji wynika, że wiele trudności spowodowanych jest na skutek braku merytorycznego przygotowania do realizacji nowego zadania, w szczególności dotyczy to pracowników oddelegowanych z innych komórek organizacyjnych. Brak spójnych oraz przejrzystych procedur postępowania i zmiany w interpretacji przepisów prawa doprowadza do chaosu komunikacyjnego i zatorów w realizacji wniosków. Sytuacja ta może również przyczynić się również do udzielania błędnych wyjaśnień zainteresowanym klientom. Niepokojącym pozostaje fakt przydzielania pracownikom dużej liczby zadań do dziennego spracowania, która jest niewspółmierna do dziennej normy czasu pracy. Wywierana presja przez przełożonych i nacisk na ilość, a nie jakość realizowanych zadań oraz strach przed ewentualnymi konsekwencjami, może generować dużą ilości błędów.
Związek Zawodowy Pracowników ZUS w swoim wystąpieniu wniósł o podjęcie działań mających na celu wsparcie merytoryczne pracowników, spójną interpretację przepisów oraz zaangażowania proporcjonalnej liczby pracowników do ilości zadań.

Brak komentarzy to “Pracownicy ZUS realizują zadania z tarcz antykryzysowych”

Skomentuj ten artyku