Zmiany w OFE znowu obciążą ZUS

Zmiany w OFE znowu obciążą ZUS

2 maja 2011, Kategoria: Bez kategorii Autor

14.02.2011r. w Warszawie odbyła się konferencja OPZZ „OFE – perspektywa dobrobytu czy ubóstwa?”. W konferencji udział wzięli: przewodniczący OPZZ Jan Guz, minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak, prof. Stanisław Gomułka (ekspert Business Center Club) i prof. Leokadia Oręziak (Szkoła Główna Handlowa). W spotkaniu, mającym charakter debaty, oprócz Przewodniczącej Związku – Kol. Beaty Wójcik uczestniczyli również przedstawiciele ZZP ZUS z O/B-Biała – Kol. Julian Radwan, O/Łódź II – Kol. Grażyna Korusiewicz i Dorota Merska z Opola. Związkowcy z ZUS-u są w naturalny sposób (z racji zawodowej) grupą, której opinia jest w takich sprawach istotna i licząca się. Kol. Julian Radwan reprezentujący nasze środowisko miał okazję w zdecydowany sposób wyrazić krytyczną opinię w sprawie OFE, poruszając swoją wypowiedzią salę, przytaczał przykłady łamania zasad sprawiedliwości społecznej w funkcjonującym dotychczas systemie OFE. Natomiast 22.02.2011r. głównym punktem obrad Prezydium OPZZ w Warszawie, na którym wypracowywano oficjalną opinię wobec rządowego projektu zmian w systemie emerytalnym, czyli zmniejszenia składki wpływającej do OFE na rzecz ZUS, było spotkanie z ministrem Michałem Bonim.

Przewodnicząca Beata Wójcik miała możliwość kilkukrotnie zadawać Panu ministrowi pytania i przekazywać stanowisko naszej organizacji w sprawie OFE. Co najistotniejsze, dla naszych pracowników, podkreśliła, że na ZUS nie po raz pierwszy spadnie ogrom dodatkowych obowiązków i musi to mieć tym razem odzwierciedlenie w uregulowaniach prawnych, które zapewnią odpowiednie środki Zakładowi na wykonanie nowych zadań. Z uzyskanych odpowiedzi wynikało, że Minister uzyskał zapewnienie, że ZUS podoła obowiązkom związanym z OFE, a informacje zgromadzone na kontach OFE będą podawane w sposób podobny jak o zgromadzonych środkach na składkę emerytalną. Nie dokonywano natomiast szczegółowych wyliczeń co do etatów.

Minister potwierdził również, że faktyczna obsługa rozdziału zgromadzonych środków na spadkobierców prowadzona będzie przez OFE. Jeżeli chodzi o wprowadzenie PPE to jest to temat, który Pan Boni proponuje podjąć w najbliższej przyszłości wspólnie ze stroną związkową.

Po wypowiedzi Ministra Boniego okazuje się, że ZUS jest znowu na wszystko przygotowany. Znowu ciężar nieprzemyślanych rozwiązań spocznie na naszych barkach – pracowników zakładu. To my pracownicy Zakładu najlepiej potrafimy odpowiedzieć na ile jesteśmy przygotowaniu do takiej zmiany w funkcjonowaniu OFE. Ale czy nas – praktyków, ktoś o zdanie pytał…? 

Brak komentarzy to “Zmiany w OFE znowu obciążą ZUS”

Skomentuj ten artyku