Apelujemy do Premiera Donalda Tuska!

Apelujemy do Premiera Donalda Tuska!

18 maja 2011, Kategoria: Bez kategorii Autor

Chcąc uchronić Zakład Ubezpieczeń Społecznych przed niekorzystnymi zmianami jakie wdraża obecny Zarząd ZUS pod prezesurą Zbigniewa Derdziuka, poczuliśmy się w obowiązku (wspólnie z pozostałymi organizacjami związkowymi) wystąpienia w dniu 11.05.2011 r. z apelem do Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska. Poniżej prezentujemy treść wystąpienia.   

                                                                                                                                          Warszawa, dnia 11.05.2011 r.

                                                                                              Pan
                                                                                              Donald Tusk
                                                                                              Prezes Rady Ministrów
                                                                                              Rzeczypospolitej Polski

 

    W poczuciu odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych działając w imieniu pracowników Zakładu, ubezpieczonych i emerytów związki zawodowe zwracają się do Pana o podjęcie zdecydowanych  działań chroniących tę instytucję przed zapaścią.
    Wdrażana od roku przez obecny Zarząd Strategia na lata 2010-2012 nie gwarantuje pod jakimkolwiek względem poprawy sprawności funkcjonowania ZUS, jakości obsługi klientów czy efektywności ekonomicznej.
    Zakres i ilość wprowadzanych projektów organizacyjnych w Zakładzie jest niespójna
i trudna do policzenia, w rezultacie prowadzi do niewydolności instytucjonalnej a ponadto:

 • w  ZUS nie jest znana docelowa struktura organizacyjna,
 • przeciętnie dwa razy w miesiącu Prezes dokonuje zmian w obowiązującym
  w Zakładzie od 1 stycznia 2011r. regulaminie organizacyjnym,
 • prowadzona polityka kadrowa ogranicza się do wskazania ilości osób do zwolnienia
  w jednostkach terenowych, przy jednoczesnym wzroście zatrudniania w Centrali Zakładu,
 • nie przeprowadzono dotychczas zwymiarowania obciążenia pracą, w skutek czego pracownicy wykonują zadania poza obowiązującymi godzinami pracy,
 • wprowadzanie nieprzystosowanego do ZUS oprogramowania przez firmę Asseco powoduje wielogodzinne przerwy w działaniu systemów i aplikacji,
 • pilotażowe programy organizacyjne są „sztuką dla samej sztuki”, nie mające nic wspólnego z optymalizacją procesów zarządzania,
 • Zakład nie jest przygotowany do obsługi nowego ustawowego zadania, jakim jest prowadzenie kont OFE,
 • tworzona centralizacja usług obraca się przeciw klientom Zakładu.

   Działania obecnego Zarządu ZUS stawiają pod wielkim znakiem zapytania wykonanie założonych przez Konstytucję RP  zadań wobec ubezpieczonych.

Jako pracownicy tej Instytucji odpowiedzialni za miliony obywateli, ostrzegamy:

 • istnieje realne zagrożenie realizacji w terminie  wypłaty świadczeń
 • i zachowania ustawowych terminów wydawania  decyzji, oraz ściągalności składek, i wdrażania egzekucji.

Panie Premierze!

Brak sensownej strategii i stałe zmiany priorytetów w działaniach, przyjmowanie nowych zadań bez uprzedniego zabezpieczenia środków i etatów na ten cel oraz marnowanie czasu pracy na tworzenie statystyk, doprowadzają do piętrzenia się zaległości, z którymi pracownicy nie będą w stanie się uporać. Nadal pozostają nieuporządkowane od 1999 r. konta płatników składek i ubezpieczonych, co w konsekwencji zmniejsza wpływy do budżetu państwa.

Prezesi Zakładu od trzech lat świadomie łamią zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego ZUS i zawieranych z pracownikami porozumień płacowych.

Zmiany organizacyjne w Zakładzie nie są konsultowane z partnerami społecznymi, choć decyzje Zarządu w bezpośredni sposób dotyczą zarówno poziomu zatrudnienia, jak i warunków pracy.

Pogłębia się konflikt Prezesa Zakładu z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi.

Jako pracownicy  udowadnialiśmy wielokrotnie, że jesteśmy gotowi do ofiarnej służby na rzecz społeczeństwa, ale  oczekujemy, że będziemy partnerami dla kierujących naszą instytucją. Niezasłużone ataki medialne na ZUS, niskie zarobki, brak jakiejkolwiek ścieżki realnego awansu, oszczędności kosztem warunków pracy – to nasza codzienność!

To my pracownicy, ponosimy najboleśniej koszty wszelkich nieprzemyślanych reform  i reorganizacji. Do dziś borykamy się z eksperymentem reformy z 1999 roku.

Wierzymy, że odczyta  Pan nasze sygnały z uwagą, a w najbliższym czasie zdecyduje się na działania, które poprawią sytuację w ZUS i zapewnią normalne funkcjonowanie jednej z najważniejszej dla kraju instytucji.

Do wiadomości:
1. Kluby Parlamentarne: PO, PSL, PiS, SLD, PJN
2. PAP
3. Rada Nadzorcza ZUS

Brak komentarzy to “Apelujemy do Premiera Donalda Tuska!”

Skomentuj ten artyku