Obradowaliśmy w Jastarnii

Obradowaliśmy w Jastarnii

14 września 2012, Kategoria: Bez kategorii Autor

Tym razem w Jastarni odbyły się dwa posiedzenia Rad Reginów ZZP ZUS. W tym czasie obradowało także Prezydium Zarządu oraz Zarząd Główny ZZP ZUS.

Podczas wrześniowego spotkania Przewodnicząca Związku kol. Beata Wójcik poinformowała obecnych o bieżącym stanie spraw w sporze zbiorowym. Przedstawiciele wszystkich Oddziałowych Organizacji negatywnie ocenili propozycję pracodawcy odnośnie zapisów  § 8 i 10 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Pracowników ZUS. Tym samym podtrzymane zostało, wypracowane wcześniej i przesłane Pracodawcy, stanowisko ZZP ZUS z dnia 25.07.2012 r. Pozostałe sprawy przekazane przez Przewodniczącą Związku mocno ożywił obrady dyskusją członków. A tematyką przewodnią były wewnętrzne sprawy Związku, zmiany do Regulaminu ZFŚS, opiniowanie odznaczeń pracowników ZUS, struktura SIP w poszczególnych Oddziałach.

W wyniku przedstawionego przez skarbnika kol. Elżbietę Tamborską sprawozdania, przedstawiciele Regionów przychylili się do wniosku o zawieszeniu poboru składek na Fundusz Strajkowy, ponieważ dysponujemy już kwotą, która umożliwi nam podjęcie ewentualnych akcji strajkowych, manifestacji, itp. A przypomnieć należy, że odpowiednie „gadżety” strajkowe zakupione zostały wcześniej. Także jesteśmy odpowiednio przygotowani.

W spotkaniu Rad regionów ZZP ZUS udział wzięli także przedstawiciele ubezpieczyciela PZU SA, prezentując dotychczasowy stan zawartych w ZUS polis. Przedstawiono także nową ofertę w zakresie ubezpieczeń – kartę lekową.

Na koniec prawniczka przeprowadziła szkolenie z zakresu uprawnień kontrolnych związków zawodowych. Dzięki temu członkowie uzupełnili swoją dotychczasową wiedzę w tym zakresie.

Po raz kolejny spotkanie pokazało, że musimy spotykać się na tego typu zebraniach, gdyż nie wszystkie sprawy da się wyjaśnić za pomocą mediów elektronicznych. A połączenie obrad ze szkoleniem daje członkom dodatkowe korzyści.

Brak komentarzy to “Obradowaliśmy w Jastarnii”

Skomentuj ten artyku