Solidaryzujemy się ze Śląskiem

Solidaryzujemy się ze Śląskiem

27 marca 2013, Kategoria: Bez kategorii Autor

26 marca 2013 r.  odbył się strajk generalny na Śląsku i pikiety solidarnościowe w całym kraju. I tym razem nasza organizacja związkowa włączyła się do akcji protestacyjnych razem z OPZZ. W trakcie pikiet liderzy związkowi przekazali na ręce poszczególnych Wojewodów petycje z żądaniami. Byliśmy widoczni, było nas słychać i to wszystko otoczone pełną kulturą. Przedstawiciele ZZP ZUS pikietowali m.in. w Warszawie, Opolu, Krakowie, Szczecinie, Zabrzu.

Przypomnijmy tylko, że Prezydium OPZZ domaga się od rządu natychmiastowych działań na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej w czasie dekoniunktury. W Polsce nie istnieje polityka przemysłowa. Pospieszna prywatyzacja zakładów nakierowana na potrzeby bieżącej polityki pozbawiła państwo wpływu na branże gospodarki a jej pracowników trwałego zatrudnienia. Spółki Skarbu Państwa zamiast rozwojowi gospodarczemu służą do drenowania ich z dywidendy. Działania kolejnych rządów, potępiane przez związki zawodowe, doprowadziły do likwidacji polskiego przemysłu – zamknięto zakłady stoczniowe, radykalnie zmniejszono zatrudnienie w branży wydobywczej, energetycznej i hutnictwie, pozwolono na drastyczne zwolnienia w branży motoryzacyjnej. Rząd nie wykorzystuje funduszy na wsparcie przedsiębiorstw: Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców w 2011 r. z 1,6 mld zł wydał zaledwie 10,3 mln zł, czyli 0,6 proc. środków do dyspozycji. Rząd nie prowadzi realnego dialogu społecznego i sprzyja niskim wynagrodzeniom pracowników, które nie spełniają kategorii płacy godziwej. Zatrudnienie w Polsce nie chroni przed biedą. Trwa demontaż ochrony socjalnej najuboższych i kodeksowych praw pracowniczych. Celujemy w eksporcie – ale najlepiej wykwalifikowanych pracowników. Ubywanie kadry pracowniczej z rynku pracy nie spotkało się z systemowymi działaniami rządu zachęcającymi do powrotu obywateli do kraju. Prezydium OPZZ domaga się od rządu pilnego podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji w kraju, ich brak spowoduje rozpoczęcie działań protestacyjnych o szerokiej skali. OPZZ oczekuje od rządu:
• pełnej realizacji zobowiązań Pakietu Działań Antykryzysowych z 2009 r. i współpracy ze związkami zawodowymi w celu wypracowania drugiego pakietu działań antykryzysowych zgodnego z potrzebami obywateli,
• zmniejszenia liczby biednych pracujących poprzez podniesienie minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnej płacy,
• zmian w systemie podatkowym – obniżki podatków dla najmniej zarabiających i podwyżki obciążeń najbogatszych oraz wprowadzenia podatku od transakcji finansowych,
• aktywnej polityki zwiększającej zatrudnienie, ograniczenia liczby umów śmieciowych oraz odmrożenia Funduszu Pracy,
• odstąpienia od propozycji zmian w Kodeksie Pracy niekorzystnych dla pracowników i zwiększenia roli układów zbiorowych pracy,
• urealnienia wysokości świadczeń socjalnych, w tym zasiłków rodzinnych, emerytur i rent do wzrastających kosztów utrzymania,
• zagwarantowania pracownikom pakietów socjalnych w procesie prywatyzacji i uznania ich za źródło prawa pracy,
• umożliwienie przejścia na emeryturę pracownikom, którzy przepracowali – 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, niezależnie od wieku,
• zagwarantowania respektowania wolności przynależenia do związków zawodowych i wyboru przedstawicieli pracowników do władz spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Brak komentarzy to “Solidaryzujemy się ze Śląskiem”

Skomentuj ten artyku