Wybory, wybory w ZZP ZUS

Wybory, wybory w ZZP ZUS

2 kwietnia 2013, Kategoria: Bez kategorii Autor

W tym roku upływa kadencja wszystkich władz i organów Związku Zawodowego Pracowników ZUS. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach organizacyjnych Związku muszą być przeprowadzone w okresie od 01 marca do 10 maja 2013 roku. Natomiast VI Krajowy Zjazd Delegatów wiemy już, że odbędzie się 28-30/10/2013 r. w Osuchowie. Regulamin wyboru władz i organów OOZ oraz klucz wyborczy na Krajowy Zjazd Delegatów został określony w załączniku nr 1 do uchwały Zarządu Głównego nr 84 z dnia 11 grudnia 2012 r. Uchwałą nr 85 Zarządu Głównego z dnia 11 grudnia 2012 r. powołano na czas wyborów strukturę ponad oddziałową w celu usprawnienia przebiegu Krajowego Zjazdu Delegatów. W załączniku nr 1 tej uchwały określono 4 okręgi wyborcze, a w załączniku nr określono szczegółowy Regulamin Konferencji Wyborczych. Uchwała nr 86 Zarządu Głównego z dnia 11 grudnia 2012 r. natomiast to ordynacja wyborcza do władz i organów krajowych.

Poniżej prezentujemy poszczególne etapy procedury wyborczej. Przed przystąpieniem do wyborów ważne, aby przyjąć odpowiedni klucz wyborczy dla danej organizacji w zależności od uzwiązkowienia na dzień 31.12.2012 r.

I. Termin: 01 marca – 10 maja 2013 r.

Wybory w Kołach Związkowych

Ważne: nowo wybrany Przewodniczący Zarządu Koła staje się z urzędu delegatem na Walne Zebranie OOZ oraz członkiem Zarządu OOZ

Wybory w poszczególnych OOZ

II. Termin: 15 czerwca – 31 lipca 2013 r.

Ważne: mamy 4 okręgi wyborcze

Wybory kandydatów na kandydatów na Okręgowych Konferencjach

III. Termin: 28-30 października 2013 r.

Ważne: wybory odbędą się w Osuchowie

Wybory na VI Krajowym Zjeździe Delegatów

Brak komentarzy to “Wybory, wybory w ZZP ZUS”

Skomentuj ten artyku