Uszczęśliwieni na siłę

Uszczęśliwieni na siłę

29 maja 2013, Kategoria: Bez kategorii Autor

Pracodawca mimo naszej odmiennej opinii, wprowadził dzień 31.05.2013 r. jako wolny od pracy.  Za to zafundował nam odpracowanie tego dnia 15.06.2013 r. w sobotę. ZZP ZUS nie miał żadnych wątpliwości wyrażając w dniu 15.05.2013 r. stanowisko,  że w tej sprawie powinniśmy dać możliwość wyboru pracownikom ZUS. Zaproponowaliśmy przyjęcie zasady możliwości dokonania wyboru pracy  zarówno w dniu 31.05.2013 r. jak i 15.06.2013 r. W naszej opinii dni wolne od pracy w 2013  r. winny być zaplanowane i ogłoszone przez pracodawcę przed planowaniem urlopów na bieżący rok. Pracownicy planując urlopy wypoczynkowe na cały bieżący  rok (obowiązkowo), ustalali harmonogram wypoczynku biorąc pod uwagę życie rodzinne (zapewnienie opieki nad dziećmi, zorganizowane wycieczki, udział w wydarzeniach rodzinnych), potrzeby współpracowników (dostosowanie wypoczynku do zapewnienia ciągłości pracy) i inne obowiązki.  Zatem w tej sytuacji pracownicy winni mieć wybór, czy chcą mieć dzień 31.05.2013  r. wolny od pracy, czy pracować zgodnie z  ustalonym i uzgodnionym planem.

Ponadto, jak wynika z nadesłanych informacji z Oddziałów ZUS, praca w  sobotę  jest  nieefektywna z uwagi na różnego rodzaju ograniczenia jak np. m. in. nie pracuje poczta, kancelaria nie przyjmuje korespondencji, a więc na kolejne dni spiętrza się praca. Następuje efekt domina, który powoduje różne opóźnienia.

Co ciekawe Związek Zawodowy Pracowników ZUS pismem z dnia 22.01.2013 r. występował z wnioskiem do Pracodawcy o podjęcie rozmów odnośnie ustalenia dni wolnych i ich zasad ich odpracowywania w 2013  r., ale Pracodawca w ogóle nie podjął tego tematu. W związku z czym komentarz pozostawiam czytelnikom.

Brak komentarzy to “Uszczęśliwieni na siłę”

Skomentuj ten artyku