Przyłączymy się do protestu !

Przyłączymy się do protestu !

4 września 2013, Kategoria: Bez kategorii Autor

Związkowcy z ZUS popierają postulaty OPZZ i przyłączają się do wrześniowych protestów.

Pogarszająca się z roku na rok sytuacja pracowników naszego Zakładu zmusza Nas do wyjścia z naszymi postulatami przed Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Sejm RP.

Domagamy się:

  • · poszanowania praw pracowniczych,
  • · dotrzymania zawartych umów i porozumień,
  • · realizacji naszych żądań płacowych,
  • · poprawy warunków pracy,
  • · prowadzenia jasnej i czytelnej polityki kadrowej i organizacyjnej,
  • · zaniechania dotychczasowych praktyk dezorganizujących pracę,
  • · przestrzegania praw związkowych.
Brak komentarzy to “Przyłączymy się do protestu !”

Skomentuj ten artyku