Mobilizacja naszego potencjału związkowego 11-14/09/2013 r.

Mobilizacja naszego potencjału związkowego 11-14/09/2013 r.

15 września 2013, Kategoria: Bez kategorii Autor
I tym razem związkowcy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zawiedli!
Ogromna rzesza naszych członków wzięła udział w Ogólnopolskich Dniach Protestu. Zarówno 11.09.2013 r. jak i 14.09.2013 r. reprezentanci związkowi z poszczególnych Oddziałów ZUS w Polsce przygotowali się do udziału w protestach na medal. Byliśmy bardzo liczną reprezentacją, byliśmy widoczni i było nas słychać !

W dniu 11.09.2013 r. przed MPiPS Przewodnicząca Związku zabierała głos dwukrotnie. Pierwsze wystąpienie odniosło się do ogólnych postulatów związkowych. Poniżej treść przemówienia:

„Koleżanki i Koledzy Związkowcy!

Jesteśmy tu dziś wspólnie – przedstawiciele reprezentatywnych central związkowych OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych, pracownicy różnych zakładów pracy z całego kraju, bo tylko razem jesteśmy silni. Przychodzimy pod Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bo mamy dość lekceważenia społeczeństwa! Brak dialogu społecznego zmusza nas do wyrażania naszych opinii właśnie tu – na ulicy. Skłócanie rożnych środowisk, nasilająca się nagonka na związki zawodowe i coraz częstsze ataki na przedstawicieli pracowników, to prosty sposób na odwracanie uwagi od jawnego wyzysku ludzi pracy, który nie może być akceptowany w XXI wieku, w sercu Europy. Nie chcemy, nie możemy biernie przyglądać się jak kolejne zmiany w prawie pracy zwiększają tylko grupę „pracujących biedaków” i ogromną skalę ubóstwa. Bez zdecydowanego wzrostu płacy minimalnej pogłębi się rozwarstwienie tworzące wąską elitę budującą swe fortuny na taniej, czy wręcz niewolniczej sile roboczej ogromnej rzeszy nędzarzy. Doszliśmy do sytuacji, w której uczciwa, ciężka praca nie daje żadnych gwarancji na zwykłe utrzymanie rodziny. Powszechność „umów śmieciowych” i ogromne bezrobocie dotyka w szczególny sposób ludzi młodych, którzy nie widzą dla siebie żadnych perspektyw. Jak w takich warunkach podejmować decyzje o założeniu rodziny? Narzucenie, pomimo protestów, podwyższonego wieku emerytalnego już teraz przyczynia się do znacznego wzrostu zwolnień pracowników w wieku 50+. Czy biorąc pod uwagę niewydolność naszej służby zdrowia, brak ofert pracy i zabezpieczenia socjalnego skazano z pełną świadomością ogromną część z nas na wegetację i wykluczenie społeczne!? Obecne wprowadzanie niekorzystnych zmian dla pracowników (takich jak elastyczny czas pracy), niepokojąco nabiera tempa a ich skala i skutki będą rzutować na los wielu polskich rodzin. Musimy przełamać zniechęcenie, zebrać w sobie siłę i przeciwstawiać się takiemu stanowi rzeczy. Związki Zawodowe mają konkretne propozycje, które pomogłyby rozwiązać problemy na rynku pracy i są gotowe o tym rozmawiać. Godna praca i płaca! „Godna Praca” to właśnie program OPZZ.

Walczmy o szacunek i nie pozwólmy na lekceważenie naszych elementarnych praw: obywatelskich, pracowniczych i związkowych!”.

Natomiast w drugim wystąpieniu Przewodnicząca Wójcik odniosła się do trudnej sytuacji pracowników ZUS (nadgodziny, chaos organizacyjny, niskie wynagrodzenia, brak realizacji porozumień, pozorowanie dialogu).
Warto wspomnieć, że pod MPiPS z ramienia Komisji Młodych OPZZ, postulaty ludzi młodych wygłosił Monika Ditmar (treść poniżej):
Koleżanki i Koledzy!

My młodzi z OPZZ nie chcemy być nazywani straconym pokoleniem ani prekariatem, dlatego żądamy:

– przede wszystkim godnej pracy i płacy,

– ograniczenia stosowania umów śmieciowych,

– skrócenia wieku emerytalnego, tak by dać szansę młodym do wejścia na rynek pracy,

– uruchomienia rezerw FP na realną aktywizację bezrobotnych,

– zwiększenia efektywności zatrudnieniowej programów rynku pracy,

– identyfikację głównych barier tworzenia miejsc pracy i ich eliminację nie tylko na poziomie przedsiębiorstw ale i całej gospodarki,

– opracowania i wdrożenia stabilnych warunków prawno-ekonomicznych, sprzyjających zatrudnieniu młodych oraz tworzeniu miejsc pracy,

– zmianę metod funkcjonowania i struktury zatrudnienia w PUP z naciskiem na pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz kontakty z przedsiębiorcami – a nie biurokrację,

– zapewnienia korzyści dla przedsiębiorców zatrudniających młodych absolwentów,

– opracowania programu gwarancji dla młodych, wzorując się na Austrii czy Finlandii.

Żądamy i apelujemy, aby walka z bezrobociem była priorytetem dla tego rządu !”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia fotorelacji z protestu, a oto pomocne linki:

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony na Facebook’u:
https://www.facebook.com/groups/275089112594865/https://www.facebook.com/zzpzus

Tam też znajdziecie galerię fotek zarówno z 11.09.2013 r. jak i 14.09.2013 r.

Brak komentarzy to “Mobilizacja naszego potencjału związkowego 11-14/09/2013 r.”

Skomentuj ten artyku