Zebranie ZZP ZUS z OOZ w Rzeszowie oraz PZU SA

Zebranie ZZP ZUS z OOZ w Rzeszowie oraz PZU SA

11 września 2014, Kategoria: Bez kategorii Autor

W dniach 3-6 września 2014 r. w Przemyślu odbyło się spotkanie  Zarządu Głównego ZZP ZUS oraz członków Zarządu Oddziałowej Organizacji Związkowej w Rzeszowie z przedstawicielami Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną.

Reprezentujący PZU Życie SA Dyrektor Generalny Sprzedaży Korporacyjnej  Wojciech Kropiewnicki i Dyrektor ds. Sprzedaży Anna Lal-Chojnacka przedstawili zakres działalności Spółki. Poniżej kilka  uzyskanych informacji.

Grupa PZU  to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji.

PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

PZU należy dziś do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się grup kapitałowych w Polsce. W 2006 roku uzyskała rekordowy wynik finansowy w historii polskich ubezpieczeń – zysk netto na poziomie 3,7 miliarda złotych stawia Grupę PZU w gronie najbardziej dochodowych instytucji finansowych w kraju, a także wśród najbardziej efektywnych instytucji ubezpieczeniowych na rynku europejskim.

Grupa PZU jest dziś liderem w swojej kategorii w każdym znaczeniu tego słowa. Co drugi ubezpieczający się Polak wybiera usługi świadczone przez grupę PZU. Oferuje swoim klientom najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń.

PZU konsekwentnie dąży do coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb klientów, systematycznego podnoszenia jakości usług oraz stałego poszerzania możliwości rozwojowych. Logo PZU należy do najlepiej rozpoznawalnych znaków towarowych w Polsce. PZU to firma najbardziej ceniona za doświadczenie, tradycję, polskie pochodzenie, silną pozycję finansową oraz łatwy dostęp do agentów i oddziałów firmy.

Od wielu lat prowadzi programy w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i aktywnego trybu życia. Wspiera też działania na rzecz dziedzictwa narodowego, edukacji i rozwoju młodych talentów. Filarem działalności społecznej są programy prewencyjne. Są to inicjatywy, których głównym celem jest przeciwdziałanie wypadkom drogowym i zmniejszenie ich skutków oraz wspieranie aktywności, która promuje profilaktykę zdrowotną.

Sukces marki PZU jest efektem szczególnej więzi z interesariuszami, którą buduje na wzajemnym zaufaniu. Dlatego chce włączać się w działania, które zwiększają odpowiedzialność społeczną. CSR to odpowiedzialny biznes. W przypadku PZU to dobrowolna strategia, która uwzględnia społeczne i etyczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami. Przedsięwzięcia podejmowane na rzecz społeczeństwa stanowią integralny element działań PZU.

PZU jest liderem na rynku ubezpieczeń zdrowotnych, posiada największe, bo aż 12 letnie doświadczenie w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych oraz świadczy usługi na rzecz ponad 400 tysięcy klientów. Dodatkowo PZU jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce, oprócz ubezpieczeń ambulatoryjnych i szpitalnych oferuje ubezpieczenia lekowe pozwalające na obniżenie wydatków na leki nawet o 80%.

Ubezpieczenia ambulatoryjne oferowane przez PZU to gwarancja dostępu do nawet 35 różnych lekarzy specjalistów bez limitów i bez skierowań, za pośrednictwem całodobowej infolinii. Ponadto gwarantuje swoim klientom bardzo krótki czas oczekiwania na wizytę. W przypadku internisty są to 2 dni, a w przypadku specjalisty zaledwie 5 dni od zgłoszenia się na infolinię PZU. Atrakcyjnym uzupełnieniem oferty jest ubezpieczenie lekowe. Ubezpieczenie to polega na dofinansowaniu przez PZU nawet 80% ceny leku na receptę. Klient może zakupić lek w jednej z ponad 2400 aptek współpracujących z PZU. Pokazując swoją kartę lekową w aptece zapłaci za lek na receptę tylko 20% ceny.

Brak komentarzy to “Zebranie ZZP ZUS z OOZ w Rzeszowie oraz PZU SA”

Skomentuj ten artyku