Zarząd Główny

Przewodnicząca Związku
Beata Wójcik
tel. 502 009 824

 

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego:
Marzena Biel – O/ZUS w Krakowie
tel. 502 008 331

Sekretarz Zarządu Głównego:
Monika DitmarO/ZUS w Szczecinie
tel. 502 008 017, tel/fax 91 459 62 63
 
Skarbnik Zarządu Głównego:
Elżbieta Tamborska – O/ZUS w Kielcach
tel. 41 335 67 67
 

Pozostali członkowie Zarządu Głównego:
Aksamit Grażyna – O/ZUS w Chrzanowie

Adam Grześkowiak– O/ZUS w Gorzowie Wlkp.

Mirosław Jarosz – O/ZUS w Rzeszowie

Włodzimierz Koczkodaj – O/ZUS w Lublinie

Krystyna Muras – O/ZUS w Częstochowie

Jarosław Morzyński – O/ZUS w Łodzi II

Agnieszka Nazaruk-Zdanuczyk – O/ZUS w Białymstoku

Franciszek Wieczorek – O/ZUS w Legnicy

Julian Radwan – O/ZUS w Bielsko-Białej

 

 

 

 

Niestali członkowie Zarządu Głównego:

Piotr Waksmundzki O/ZUS w Nowym Sączu
Lidia Kapczyńska – O/ZUS w Warszawie I