Aktualności

Związek Zawodowy Pracowników ZUS w piśmie z dnia 01 marca 2017 r. wyraził negatywne stanowisko ws. ewentualnego wprowadzenia dodatkowego dnia o wydłużonym czasie pracy pracowników ZUS na Salach Obsługi Klientów (SOK). Czytaj dalej »

Związek Zawodowy Pracowników ZUS oczekuje od pracodawcy realizacji postanowień układu ws. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników ZUS. Czytaj dalej »

Związek Zawodowy Pracowników ZUS wielokrotnie zgłaszał pracodawcy potrzebę wprowadzenia procedury antymobbingowej, z uwagi na docierające do naszej organizacji sygnały odnośnie występowania przypadków działań mających znamiona mobbingu w relacjach przełożony-pracownik.

Podczas spotkania pracodawcy z organizacjami związkowymi w dniu 09 lutego 2017 r. przedstawiono propozycję wprowadzenia polityki zapobiegania mobbingowi w ZUS. Organizacje związkowe zapoznały się z projektem dokumentu i zaproponowały drobne zmiany niektórych postanowień. Wobec powyższego niebawem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będziemy prowadzić skuteczną politykę zapobiegania mobbingowi w ZUS.

 

Żądamy podwyżek wynagrodzeń!

10 lutego 2017, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Po raz kolejny Nasza organizacja przy udziale 2 pozostałych sygnatariuszy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ZUS wystosowała petycję ws. podwyżki wynagrodzeń. Czytaj dalej »

20.01.2017 r. Związek Zawodowy Pracowników ZUS przedstawił pracodawcy obawy związane z obniżeniem wieku emerytalnego. Czytaj dalej »

Wesołych Świąt

19 grudnia 2016, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Czytaj dalej »

13 października 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego ZZP ZUS. Czytaj dalej »

W dniu 7 czerwca 2016 r. dzięki PZU Życie SA, któremu nadano tytuł Sponsora, odbyło się posiedzenie Rady Krajowej ZZP ZUS w Osuchowie. Czytaj dalej »

Zamknięcie polis MAU Secesja

23 maja 2016, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Uprzejmie informujemy, iż Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych występujący w roli  ubezpieczającego dla pracowników, którzy odeszli  z zakładu pracy a obecnie obsługiwanych przez MAU Secesja, podjął starania mające na celu poprawienie zakresu Państwa ubezpieczenia oraz wydłużenie wieku kontynuacji ubezpieczenia. Czytaj dalej »