Aktualności

Spór zbiorowy w pigułce

9 maja 2022, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Dla przypomnienia spór zbiorowy dzieli się na 3 etapy: rokowania, mediacja, strajk (ewentualnie warunkowo poprzedzony postępowaniem arbitrażowym). Należy podkreślić, że pracodawca na początku sporu zbiorowego ma obowiązek poinformować o zaistniałym sporze okręgowego inspektora pracy. Ponadto powinien podjąć ze związkiem rokowania w celu rozwiązania sporu. I na tym etapie jest obecnie prowadzony przez ZZP ZUS spór zbiorowy z Pracodawcą.

Czytaj dalej »

Apel do Rządu

6 kwietnia 2022, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Pomagamy naszym sąsiadom z Ukrainy

25 marca 2022, Kategoria: Bez kategorii Autor:

W akcję pomocy dla potrzebujących z Ukrainy nasza organizacja włączyła się bardzo aktywnie, między innymi:

Czytaj dalej »

# Pomagamy Ukrainie

25 lutego 2022, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Związek Zawodowy Pracowników ZUS wystąpił do Pracodawcy o udostępnienie bazy noclegowej ZUS w całej Polsce dla wszystkich osób potrzebujących, którzy zmuszeni byli opuścić swoje domy w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę.

Polski Ład dla związkowców

5 stycznia 2022, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Od 01 stycznia 2022 r. weszły zmiany w sprawach podatkowych dla związkowców.

Czytaj dalej »

Zbliżają się Święta

21 grudnia 2021, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Z okazji zbliżających się świąt składamy bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia:

pięknej świątecznej radości wypełniającej każdy dom, ciepłych myśli o kochanych i bliskich, łez szczęścia podczas tkliwej kolędy.

Zatrzymajmy na długo czar wigilijnej wieczerzy, dzielmy nasze serca na ten magiczny czas.

Z Nowym Rokiem życzymy wielu sukcesów, odważnych i spełnionych marzeń oraz poczucia, że każdy dzień jest świętem.

Osiągneliśmy porozumienie

25 listopada 2021, Kategoria: Bez kategorii Autor:

24 listopada 2021 r. podpisano porozumienie płacowe, na mocy którego pracownikom Zakładu przyznane zostaną nagrody indywidualne.

Czytaj dalej »

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zgłoszonym potrzebom, Związek realizując jeden ze Statutowych celów jakim jest propagowanie nowych ubezpieczeń przekazuje do wiadomości i ewentualnego skorzystania  – otrzymaną poniżej ofertę ubezpieczenia skierowaną do pracowników ZUS.

Czytaj dalej »

Oceniamy system premiowania w ZUS

5 listopada 2021, Kategoria: Bez kategorii Autor:

03 listopada 2021 r. rozpoczęły się rozmowy Pracodawcy z przedstawicielami organizacji związkowych działających w ZUS nt. obecnego systemu premiowania pracowników ZUS.

Czytaj dalej »