Aktualności

Wynik przeprowadzonej w ZUS ankiety

26 października 2021, Kategoria: Bez kategorii Autor:

W miesiącu wrześniu 2021 r. Związek Zawodowy Pracowników ZUS przeprowadził wśród swoich członków badanie w formie ankiety.

Powodem do zainicjowania i przeprowadzenia badań były liczne sygnały pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierające do naszego Związku na temat nadmiernego obciążenia pracą, problemów z funkcjonowaniem aplikacji, brakiem wyposażenia w odpowiedni sprzęt, co w konsekwencji zmuszało znaczną część pracowników do pozostawania w pracy w czasie ponadnormatywnym.

Czytaj dalej »

Dzień pracownika ZUS

24 października 2021, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Z okazji Dnia Pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

życzymy wszystkim Związkowcom i Pracownikom oraz ich bliskim

dużo zdrowia, spokoju, wytrwałości

a także sukcesów w życiu osobistym  i zawodowym.

Bez Waszego  zaangażowania i wsparcia  sprostanie

wszelkim wyzwaniom, oczekiwaniom i zmianom nie byłoby możliwe.

Wszelkiej pomyślności na następne lata

Manifestacja

10 października 2021, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Serdecznie dziękuję związkowcom i pracownikom ZUS za aktywny udział w manifestacji, która odbyła się 09.10.2021 r. w Warszawie pod Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.  

W szczególności dziękuję Przewodniczącym i związkowcom z OOZ: w Rzeszowie, z Bielska-Białej, z Częstochowy, z Sosnowca, z Warszawy I, z Warszawy II, z Warszawy III, z Nowego Sącza, z Centrali, z Tomaszowa Mazowieckiego, z Lublina, z Łodzi I.

Byliśmy widoczną grupą  zawodową, a Wasz  udział w manifestacji potwierdził poparcie dla kierunku działań Związku Zawodowego Pracowników ZUS w walce o lepsze warunki pracy i płacy w prowadzonym sporze zbiorowym.

Jako Przewodnicząca ZZP ZUS wraz z  delegacją OPZZ – złożyłam petycję do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego i miałam możliwość osobiście zrelacjonować, Dyrektorowi w Ministerstwie  – trudną sytuację pracowników ZUS i wyrazić gotowość  do podjęcia radykalnych kroków w walce o większe wynagrodzenia dla pracowników ZUS.

Raz jeszcze dziękuję wszystkim uczestnikom manifestacji za udział,  okazane wsparcie i zaangażowanie.

Liczę, że  wsparcie w kolejnej akcji protestacyjnej  okaże nam zdecydowanie  większa grupa związkowców z ZZP ZUS.   

Przewodnicząca ZZP ZUS

Beata Wójcik

Zapraszamy do obejrzenia galerii (kliknij poniższy link)

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/opzz-protestuje-budzetowka-wyszla-na-ulice

Jedziemy na Warszawę

5 października 2021, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Koleżanki i Koledzy,

Przypominamy i zapraszamy na manifestację organizowaną przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, która odbędzie się 9 października br. w Warszawie pod hasłem „Szacunek i godna płaca”.

Rozpoczęcie manifestacji – Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej o godz. 11.00.

Wasza aktywność i zaangażowanie będzie wyznaczała dalszy kierunek działań podejmowanych przez Związek Zawodowy Pracowników ZUS w walce o poprawę warunków płacy i pracy.

Liczymy na waszą obecność w najbliższą sobotę!

Bierzemy udział w manifestacji

4 października 2021, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Na 09.10.2021 nasza centrala związkowa – OPZZ zaplanowała manifestację sfery budżetowej w Warszawie.

Czytaj dalej »

Porozumienie płacowe

1 października 2021, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Pracodawca oraz związki zawodowe podpisały porozumienie płacowe na mocy którego pracownikom Zakładu pozostającym w zatrudnieniu na dzień 30.09.2021 r. przyznana zostanie obligatoryjna podwyżka wynagrodzeń zasadniczych z wyrównaniem od 01.07.2021 r.

Czytaj dalej »

Ciąg dalszy rokowań

28 września 2021, Kategoria: Bez kategorii Autor:

We wrześniu 2021 r. odbyły się dwa kolejne spotkania w ramach rokowań zawisłego sporu zbiorowego z Pracodawcą.

Czytaj dalej »

W dniu 12.08.2021 r. w Centrali ZUS odbyło się spotkanie członków Zarządu Głównego ZZP ZUS z przedstawicielami Pracodawcy umocowanych do prowadzenia rozmów w ramach rokowań prowadzonego z Pracodawcą sporu zbiorowego. 

Czytaj dalej »

Po raz kolejny spór zbiorowy ZUS

5 sierpnia 2021, Kategoria: Bez kategorii Autor:

To już trzeci spór zbiorowy za czasów prezesury prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej (czyli od 2016 r.).

Czytaj dalej »

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu na stronie opzz.org.pl w zakładce aktualności

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/pracownicy-i-pracownice-zus-u-groza-wyjsciem-na-ulice