Aktualności

Rzecznik ZUS kwestionuje informacje ws. wysokości wynagrodzeń podanych przez ZZP ZUS.   Czytaj dalej »

W ZUSie nie tak kolorowo

11 lipca 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Niepokój budzi brak działań ze strony Pracodawcy w kwestii podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników Zakładu. Czytaj dalej »

W dniu 04.06.2018 r.  w Centrali ZUS w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w ramach rokowań przedstawicieli Pracodawcy z przedstawicielami Związku Zawodowego Pracowników ZUS. Czytaj dalej »

Po złożeniu stanowiska ZZP ZUS, w którym wyrażono sprzeciw wobec wyznaczenia do reprezentowania Pracodawcy w toczącym się sporze zbiorowym – eksperta zewnętrznego – radcy prawnego, kancelaria prawna radcy wystosowała pismo z wezwaniem do zaniechania naruszeń dobrego imienia i usunięcia ich skutków.   Czytaj dalej »

Stosujemy RODO

25 maja 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Związek Zawodowy Pracowników ZUS w swej działalności związkowej, stosuje się do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Czytaj dalej »

Wychodzą rakiem ze sporu

24 maja 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Już 5 organizacji z 8, które wystąpiły z żądaniami do Pracodawcy wycofały swój udział w sporze zbiorowym. Czytaj dalej »

Podtrzymujemy nasze żądania

23 maja 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Mimo, że Pracodawcy w swojej ocenie nie zgodził się z niektórymi postulatami, Związek Zawodowy Pracowników ZUS podtrzymuje w całości zgłoszone żądania w piśmie z dnia 25.04.2018 r.  Czytaj dalej »

Rokowania

17 maja 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Na pierwszym spotkaniu 15.05.2018 r. w etapie rokowań prowadzonego sporu zbiorowego, strony de facto ich nie podjęły. Czytaj dalej »

Spór zbiorowy w ZUS

9 maja 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor:

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powstał spór zbiorowy.

Czytaj dalej »