Aktualności

Warszawa, dn. 14.09.2018 r.

Koleżanki i koledzy !

Pracownicy!

 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników ZUS składa serdeczne podziękowania za zaangażowanie i  okazaną solidarność w podjętej przez nasz Związek akcji „Czarny Piątek w ZUS”.

Z otrzymanych informacji od Przewodniczących  Oddziałowych Organizacji Związkowych wynika, że  w działania ZZP ZUS włączyła się prawie cała załoga ZUS,  łącznie z Salami Obsługi Klienta.

Nasze działania to nasza wspólna walka o lepsze jutro. To dezaprobata     i  niezadowolenie z prowadzonej od wielu lat przez Pracodawcę polityki kadrowo–płacowej. Wszyscy mówimy „dość niskich płac w ZUS”.

Wyrażamy głęboki szacunek dla Waszej pracy, dla Waszego poświęcenia     i ogromnego zaangażowania na rzecz Zakładu. To nie koniec naszych działań.

ZZP ZUS zaprasza wszystkich chętnych do udziału w manifestacji pod hasłem „Polska potrzebuje wyższych płac” , która odbędzie się w dniu 22 września 2018 r. w Warszawie o godz. 12 na Pl. Trzech Krzyży.

Pamiętajcie  razem możemy więcej!

Za Zarząd

PRZEWODNICZĄCA ZWIĄZKU

Beata Wójcik

Podziękowania z ZG ZZP ZUS

Przypominamy CZARNY PIĄTEK

12 września 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor:

14.09.2018 r.     

CZARNY PIĄTEK

W ZUS

#Dość niskich płac

cid:image002.png@01D3FD6F.DB8B8F30

Czarny piątek w ZUS – 14.09.2018 r.

10 września 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Koleżanki i koledzy,

Pracownicy ZUS !

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związkowców i pracowników, którzy nie mogą wziąć udziału w manifestacji w dniu 22.09.2018 r. oraz  na znak rosnącego niezadowolenia z niskich wynagrodzeń – Związek Zawodowy Pracowników ZUS podjął decyzji o czarnym proteście.  

 

Dzień 14.09.2018 r. będzie czarnym piątkiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

Apelujemy, aby w tym dniu nie tylko związkowcy, ale również osoby solidaryzujące się z działaniami podejmowanymi przez naszą organizację – ubrały się na czarno.

 W ten sposób wszyscy damy wyraz swojego niezadowolenia przede wszystkim z niskich płac, pogarszających się warunków pracy i braku odpowiednich działań Pracodawcy w celu poprawy sytuacji bytowej wszystkich pracowników Zakładu.      

 Dlatego mówimy już dość niskich płac w ZUS i podejmujemy działania!

Pamiętajcie:

14.09.2018 r. – czarny piątek w ZUS

Już  niedługo 22 września 2018 r. o godz. 12.00 odbędzie się ogólnopolska manifestacja w Warszawie. Prosimy Was o pełną mobilizację. Przewodniczący poszczególnych Oddziałowych Organizacji Związkowych jak i Rady Wojewódzkie OPZZ udzielą wszystkim zainteresowanym szczegółowych informacji.  Czytaj dalej »

Ankieta

10 sierpnia 2018, Kategoria: Wiadomości Autor:

Koleżanki i Koledzy

Pracownicy ZUS

W związku z rozwiązaniem umowy przez PZU Życie SA ze Związkiem Zawodowym Pracowników ZUS dotyczącej pomocy społecznej z tytułu zgonu rodzeństwa rodzonego, chcielibyśmy poznać Wasze opinie na temat pomocy w tej formie jak i funkcjonującego grupowego ubezpieczenia w ZUS. Opinie zawarte w załączonej ankiecie będą dla nas wskazówkami do dalszych działań. Pragniemy przypomnieć, iż grupowe ubezpieczenia są ubezpieczeniami pracowniczymi a składka potrącana jest z naszych wynagrodzeń i to pracownicy powinni decydować o formie oraz zakresie ubezpieczenia a także o swoich preferencjach dotyczących firmy ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym zwracamy się do Was z prośbą o wyrażenie swojej opinii  w ankiecie.

Ankieta jest dostępna pod adresem   https://goo.gl/forms/PMKdpKkdipkUQpMf2

Włączamy się do akcji protestacyjnej

10 sierpnia 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Związek Zawodowy Pracowników ZUS przyłączy się do planowanej w dniu 22 września 2018 r. – akcji protestacyjnej w Warszawie.  Czytaj dalej »

Rzecznik ZUS kwestionuje informacje ws. wysokości wynagrodzeń podanych przez ZZP ZUS.   Czytaj dalej »

W ZUSie nie tak kolorowo

11 lipca 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor:

Niepokój budzi brak działań ze strony Pracodawcy w kwestii podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników Zakładu. Czytaj dalej »

W dniu 04.06.2018 r.  w Centrali ZUS w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w ramach rokowań przedstawicieli Pracodawcy z przedstawicielami Związku Zawodowego Pracowników ZUS. Czytaj dalej »

Po złożeniu stanowiska ZZP ZUS, w którym wyrażono sprzeciw wobec wyznaczenia do reprezentowania Pracodawcy w toczącym się sporze zbiorowym – eksperta zewnętrznego – radcy prawnego, kancelaria prawna radcy wystosowała pismo z wezwaniem do zaniechania naruszeń dobrego imienia i usunięcia ich skutków.   Czytaj dalej »