Radca prawny wzywa do zaniechania naruszeń

Radca prawny wzywa do zaniechania naruszeń

29 maja 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor

Po złożeniu stanowiska ZZP ZUS, w którym wyrażono sprzeciw wobec wyznaczenia do reprezentowania Pracodawcy w toczącym się sporze zbiorowym – eksperta zewnętrznego – radcy prawnego, kancelaria prawna radcy wystosowała pismo z wezwaniem do zaniechania naruszeń dobrego imienia i usunięcia ich skutków.  ZZP ZUS oświadczył, że stwierdzenia zawarte w piśmie dotyczące udziału jako eksperta w poprzednim sporze zbiorowym – nie godziły w dobra osobiste. Natomiast jeżeli w subiektywnym odczuciu, sformułowania zawarte w piśmie do Pracodawcy z dnia 15.05.2018 r. naruszyły dobre imię i były krzywdzące, to ZZP ZUS przeprasza i wyraża ubolewania. Jednakże ZZP ZUS podtrzymuje stanowisko, że dalsze prowadzenie rokowań w ramach zawisłego sporu będzie możliwe wyłącznie bez udziału osoby radcy prawnego jako reprezentanta Pracodawcy.
Czy w zaistniałej sytuacji, można nawet pokusić się o stwierdzenie konfliktu – można będzie prowadzić rozmowy w ramach sporu zbiorowego w dobrej wierze i z poszanowaniem stron?

Brak komentarzy to “Radca prawny wzywa do zaniechania naruszeń”

Skomentuj ten artyku