W ZUSie nie tak kolorowo

W ZUSie nie tak kolorowo

11 lipca 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor

Niepokój budzi brak działań ze strony Pracodawcy w kwestii podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników Zakładu.A przecież w porozumieniu z dnia 13.10.2017 r. ws. zakończenia sporu zbiorowego Pracodawca zobowiązał się do podjęcia działań zmierzających do zwiększenia funduszu wynagrodzeń osobowych w roku 2018 i w latach następnych.
Brak efektów działań był podstawą do ponownego wejścia w spór zbiorowy, który obecnie obejmuje, m.in. żądania w zakresie podwyższenia wynagrodzeń.

Z posiadanych informacji nt. wynagrodzeń niektórych grup pracowniczych, blado wyglądają pensje pracowników ZUS na tle przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dla przykładu wg danych za 2017 r. w ZUS jest:
* ok. 2931 etatów ze stanowiskiem referenta, ze średnim wynagrodzeniem 2440 zł brutto;
* ok. 3862 etatów ze stanowiskiem starszego referenta, ze średnim wynagrodzeniem 2699 zł. brutto;
* ok. 6228 etatów ze stanowiskiem inspektora, ze średnim wynagrodzeniem 3003 zł. brutto;
* ok. 9705 etatów ze stanowiskiem starszego inspektora, ze średnim wynagrodzeniem 3278 zł. brutto;
* ok 6665 etatów ze stanowiskiem specjalisty, ze średnim wynagrodzeniem 3578 zł. brutto;
* ok. 3484 etatów ze stanowiskiem starszego specjalisty, ze średnim wynagrodzeniem 3946 zł. brutto;
* ok. 1209 etatów ze stanowiskiem aprobanta, ze średnim wynagrodzeniem 3748 zł. brutto.

Czyli ponad 3/4 załogi Zakładu (grupa ponad 34 000) samych pracowników merytorycznych, w tym specjalistów z długoletnim stażem – nie osiąga przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W praktyce wyraźnie widać spadek zainteresowania ofertami pracy w ZUS. Duża liczba nowo zatrudnionych pracowników, po krótkim okresie pracy w ZUS – szybko znajduje zatrudnienie w innych firmach, oczywiście za znacznie wyższe wynagrodzenie. Przyczyną są niskie wynagrodzenia, przy jednocześnie wysokich wymaganiach. Prowadzona polityka płacowa w Zakładzie doprowadziła do zrównania wynagrodzeń specjalistów z długoletnim stażem pracy w porównaniu z nowo – zatrudnionymi pracownikami. Wynagrodzenia uległy zdecydowanemu spłaszczeniu. ZUS nie jest już na rynku atrakcyjnym pracodawcą.

Nic dziwnego, że wśród pracowników Zakładu zauważyć można brak motywacji do pracy; nie widać przysłowiowego światełka w tunelu, nie widać perspektyw; do tego brak klarownych zasad nagradzania i awansowania czy też ścieżki kariery – potęgują zniechęcenie do pracy, co niestety może w pewnym czasie odbić się na klientach ZUS.

 

Brak komentarzy to “W ZUSie nie tak kolorowo”

Skomentuj ten artyku