I po kolejnych wyborach w Związku

I po kolejnych wyborach w Związku

9 listopada 2018, Kategoria: Bez kategorii Autor

Za nami obrady VII Krajowego Zjazdu Delegatów ZZP ZUS. Zjazd odbył on się w dn. 25-27/10/2018 r. w ośrodku szkoleniowo-kolonijnym ZUS w Lubinie (koło Międzyzdrojów). Podczas Zjazdu obecni delegaci w tajnym głosowaniu wybrali: Przewodniczącego Związku, Członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej ZZP ZUS. Prezydium Zjazdu pod przewodnictwem kol. Elżbiety Tamborskiej – czuwało nie tylko nad prawidłową realizacją przyjętego porządku obrad, ale także nad sprawnym przebiegiem całego Zjazdu.

Na Przewodniczącego Związku w kadencji 2018-2022 ponownie wybrano kol. Beatę Wójcik z Oddziałowej Organizacji Związkowej w Zabrzu, która była jedyną kandydatką na Przewodniczącego. Ogólnie cała procedura wyborcza była sprawnie przeprowadzona, a komisja skrutacyjna szybko ogłaszała wyniki z poszczególnych głosowań.

Przed przystąpieniem do głosowania nad członkami do Zarządu Głównego ZZP ZUS, obecni delegaci uchwalili, że Zarząd składać się będzie z 8 członków wybieranych przez delegatów na Zjeździe oraz Przewodniczącego Związku (czyli 9 osób).

Na członków Zarządu Głównego ZZP ZUS w kadencji 2018-2022 wybrano:

 • Grażynę Aksamit z OOZ w Chrzanowie,
 • Marzenę Biel z OOZ w Krakowie,
 • Monikę Ditmar z OOZ w Szczecinie,
 • Mirosława Jarosza z OOZ w Rzeszowie,
 • Włodzimierza Koczkodaja z OOZ w Lublinie,
 • Martę Markun z OOZ w Tomaszowie Maz.,
 • Magdalenę Strzyżewską z OOZ w Warszawie I
 • Elżbietę Tamborską z OOZ w Kielcach.

Członkowie Zarządu Głównego ZZP ZUS wraz z Przewodniczącą Związku. Od lewej: M. Strzyżewska, E. Tamborska, M. Ditmar, G. Aksamit, M. M09arkun, B. Wójcik, W. Koczkodaj, M. Biel, M. Jarosz. 

Na członków Głównej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2018-2022 wybrano:

 • Piotra Betlińskiego z OOZ w Toruniu,
 • Edytę Grzegrzułkę z OOZ w Bielsku-Białej,
 • Izabelę Przystup z OOZ w Białymstoku,
 • Barbarę Szot z OOZ w Nowym Sączu,
 • Daniela Szymkowiaka z OOZ w Jaśle.

Po ukonstytuowaniu się Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej ZZP ZUS w kadencji 2018-2022 został wybrany kol. Daniel Szymkowiak, natomiast:

 • Izabeli Przystup powierzono funkcję Z-ca Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej,
 • Edyta Grzegrzułka została wybrana na Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej,
 • Piotr Betliński i Barbara Szot to członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej.

Niestety zdjęcia GKR nie zdążyliśmy zrobić. Mamy nadzieję, że po najbliższym posiedzeniu Głównej Komisji Rewizyjnej ZZP ZUS członkowie podeślą nam fotkę do kolejnego numeru biuletynu.

           Delegaci VII KZD ZZP ZUS

          Delegaci VII KZD ZZP ZUS

Na VII Krajowy Zjazd Delegatów ZZP ZUS przybyli również zaproszeni goście: Dyrektor Oddziału ZUS    w Szczecinie dr inż. Zbigniew Zalewski, Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, Przewodniczący Rady Województwa Zachodniopomorskiego Jacek Dubiński oraz jego zastępca Stanisław Baryluk. Niestety Pani Prezes ZUS prof. dr hab. Gertruda Uścińska nasze zaproszenie na  Zjazd zignorowała… Dyrektor Oddziału w Szczecinie, w swym wystąpieniu odniósł się m.in. do problemów z siedzibą Oddziału na ul. Citroena, ośrodka w Lubinie, nowego modelu organizacji, polityki kadrowo płacowej w ZUS, dodając swoje opinie, które nie we wszystkich aspektach pokrywały się z oczekiwaniami Pani Prezes –na zakończenie wystąpienia otrzymał ogromne brawa od delegatów. Wyartykułowanie pewnych niewygodnych dla Pracodawcy kwestii spotkało się z wielkim uznaniem delegatów,  czego wyrazem były oklaski niemal na stojąco.

Przed mikrofonem Dyrektor Oddziału ZUS w Szczecinie dr inż. Zbigniew Zalewski.

W dalszej części spotkania wystąpił Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, który przedstawił zebranym najważniejsze informacje z areny związkowej m.in. bieżące działania OPZZ, zmiany w ustawie   o związkach zawodowych, podejmowane inicjatywy… oraz podziękował za liczny udział naszych związkowców w manifestacji, która odbyła się 22.09.2018 r. w Warszawie. Na zakończenie głos zabrali również przedstawiciele zachodniopomorskiej Rady wojewódzkiej OPZZ.

Od lewej: Stanisław Baryluk (OPZZ), Beata Wójcik (ZZZP ZUS), Andrzej Radzikowski (OPZZ) i Jacek Dubiński (OPZZ)

Brak komentarzy to “I po kolejnych wyborach w Związku”

Skomentuj ten artyku