Czy cięcia w budżetówce obejmą ZUS?

Czy cięcia w budżetówce obejmą ZUS?

28 sierpnia 2020, Kategoria: Bez kategorii Autor

Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników ZUS z niepokojem przyjął uchwałę rady Ministrów ws. wypracowania rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym wywołanym przez COVID-19 oraz doniesienia medialne na temat redukcji zatrudnienia i cięć w wynagrodzeniach pracowników budżetówki w roku 2020 oraz zamrożenia wynagrodzeń pracowników roku 2021. i postanowił w tej sprawie wystosować pismo do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego.

W piśmie do Premiera zaapelowano o wyłączenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z kręgu jednostek budżetowych, wobec których planowane są jest zmniejszenie zatrudnienia oraz zmniejszenie funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników ZUS oraz zamrożenie wynagrodzeń w roku 2021.

Związek zwrócił uwagę na fakt, że podobnie jak w latach ubiegłych jak i w bieżącym roku – to Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych jako instytucji zaufania publicznego powierzono do realizacji większość priorytetowych zadań Państwa. Dla przypomnienia w latach 2017-2019 to pracownicy Zakładu realizowali kluczowe projekty Państwa na rzecz obywateli, tj.:

 • ustawę obniżającą wiek emerytalny,
 • projekt związany z jednym rachunkiem składkowym tzw. e-Składka,
 • projekt elektronicznych zwolnień lekarskich e-zwolnienia (prowadzenie szkoleń dla lekarzy i przygotowanie ich do realizacji zwolnień lekarskich przesyłanych za pośrednictwem systemu PUE ZUS ),
 • zadania wynikające ze zmiany ustawy podniesienia wysokości rent socjalnych,
 • zadania wynikające ze skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • realizacja zadań związanych z ustawą o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
 • realizacja zadań związanych z ustalaniem uprawnień i wypłatą świadczeń uzupełniających
  dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
  Rok 2020 to oprócz podstawowych zadań, ogrom zadań wynikających z realizacją pomocy w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej m.in.:
 • realizacja wniosków o zwolnienie ze składek ZUS,
 • realizacja wniosków o wypłatę świadczeń postojowych,
 • realizacja wypłat dodatku solidarnościowego,
 • realizacja wypłat dodatkowych zasiłków opiekuńczych,
 • realizacja bonu turystycznego (kampania informacyjna, zakładanie kont na PUE ZUS, prowadzenie postępowań wyjaśniających).

Mimo przyjęcia przez ZUS odpowiedzialności za realizację ogromnej ilości dodatkowych zadań, w tym obecnie wynikających z tzw. Tarczy – Zakład nie otrzymał dodatkowych środków na ich realizację dla pracowników ZUS, ani nie zwiększono w związku z tym zatrudnienia.

Związek zwrócił uwagę, że przez niewspółmierną ilość realizowanych przez pracowników ZUS zadań do liczby zatrudnionych, Pracodawca przez ostatnie lata wykorzystuje godziny nadliczbowe do realizacji podstawowych zadań Zakładu. Dodatkowo niewydolność i niekompatybilność systemów informatycznych i pełnej automatyzacji do realizacji zadań w Zakładzie sprawia, że rozpatrywanie wniosków jest pracochłonne oraz czasochłonne. Sytuacja ta doprowadziła do naruszenia w Zakładzie obowiązującego prawa pracy, bowiem niektórzy pracownicy zostali zmuszeni do pracy w nadgodzinach, w tym także w soboty i niedziele, bez zachowania zagwarantowanego prawem odpoczynku dobowego. Podkreślenia wymaga fakt, że większość pracowników Zakładu stanowią kobiety, które kosztem życia rodzinnego i własnego zdrowia, próbują wywiązać się z nałożonych obowiązków. Pomimo gigantycznego nakładu pracy w dalszym ciągu w wielu obszarach występują zaległości, a pracownicy są u kresu wytrzymałości fizycznej i psychicznej.

Planowane cięcia zarówno w zatrudnieniu jak i w poziomie wynagrodzeń może jedynie pogłębić problem związany z terminową realizacją wszystkich zadań nałożonych przez państwo na Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz może spowodować utratę zaufania opinii publicznej do naszej instytucji jako gwaranta realizacji wszystkich strategicznych projektów Rządu RP.
Pracodawca ma pełną świadomość, że liczba zatrudnionych w Zakładzie jest niewspółmierna do ilości realizowanych zadań, o czym świadczy co roku liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Dodatkowo pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jedna z niżej uposażonych grup urzędników.

Mając na względzie dobro społeczne oraz zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji wszystkich zadań, Związek Zawodowy Pracowników ZUS zaapelował do Premiera o wyłączenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z grupy jednostek, wobec których miałoby nastąpić zmniejszenie zatrudnienia i wynagrodzeń oraz zamrożenie płac w roku 2021.

Brak komentarzy to “Czy cięcia w budżetówce obejmą ZUS?”

Skomentuj ten artyku