Kancelaria Prezesa Rady Ministrów odpowiada ws. cięć w ZUS

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów odpowiada ws. cięć w ZUS

8 września 2020, Kategoria: Bez kategorii Autor

W piśmie z dnia 07.09.2020 r. Pan Michał Dworczyk informuje Przewodniczącą ZZP ZUS, że zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów uchwałą ws. wypracowania rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym wywołanym przez COVD-19 propozycja działań związanych ze zmniejszeniem zatrudnienia w urzędach ma zostać uzgodniona z członkami Rady Ministrów.

Dalej czytamy, że problematyka ta jest aktualnie przedmiotem analiz i konsultacji w ramach Rządu, a ostateczne decyzje co do zakresu redukcji nie zostały jeszcze podjęte.

Jednocześnie Pan Minister chciałby podkreślić, że wszelkie rozwiązania dotyczące urzędów obsługujących organy administracji rządowej oraz jednostek podległych i nadzorowanych, zostaną wypracowane w porozumieniu z ministrami właściwymi ze względu na dział administracji rządowej.

W ocenie Związku to Prezes ZUS jest pracodawcą, a nie Minister i nie ma podstaw prawnych do wydawania poleceń przez Ministra (Prezesowi ZUS). Ponadto Minister nie odniósł się do wątpliwości Związku wyrażonych w piśmie, w którym nie wykluczono możliwości zwolnień w ZUS.

Oczekiwaniem Związku Zawodowego Pracowników ZUS jest jednoznaczne potwierdzenie, że pracownicy ZUS nie stracą stanowisk pracy.

Brak komentarzy to “Kancelaria Prezesa Rady Ministrów odpowiada ws. cięć w ZUS”

Skomentuj ten artyku