Po raz kolejny spór zbiorowy ZUS

Po raz kolejny spór zbiorowy ZUS

5 sierpnia 2021, Kategoria: Bez kategorii Autor

To już trzeci spór zbiorowy za czasów prezesury prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej (czyli od 2016 r.).

Pierwszy raz w historii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jeden Prezes zarządzając tak dużą instytucją doprowadził do zaistnienia trzeciego sporu zbiorowego w czasie pełnienia swojej funkcji. To niechlubny rekord, który świadczy, że w Zakładzie w cale nie jest tak dobrze, jak kreowany jest medialny wizerunek ZUS.

W związku z tym, że Pracodawca mimo wielokrotnych apeli nie podejmował działań w kierunku poprawy warunków pracy i płac w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, przyjmując jednocześnie kolejne zadania do realizacji – Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników ZUS na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wystosował w dniu 29.07.2021 r. do Prezesa ZUS dwanaście żądań (płacowych i dotyczących warunków pracy), oczekując ich spełnienia w terminie do dnia 04.08.2021 r.

Tradycyjnie większość żądań Pracodawca nie uznaje, ale zaprasza przedstawicieli ZZP ZUS do rokowań na dzień 12.08.2021 r.

Związek Zawodowy Pracowników ZUS podtrzymuje w całości wystosowane żądania.

Z powziętych informacji wynika, że inne organizacje działające w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych również wystąpiły z żądaniami do pracodawcy ( w tym płacowymi).

Z niecierpliwości oczekujemy na zbliżające się rokowania.

Brak komentarzy to “Po raz kolejny spór zbiorowy ZUS”

Skomentuj ten artyku