Pierwsze spotkanie w ramach rokowań powstałego sporu zbiorowego w ZUS

Pierwsze spotkanie w ramach rokowań powstałego sporu zbiorowego w ZUS

13 sierpnia 2021, Kategoria: Bez kategorii Autor

W dniu 12.08.2021 r. w Centrali ZUS odbyło się spotkanie członków Zarządu Głównego ZZP ZUS z przedstawicielami Pracodawcy umocowanych do prowadzenia rozmów w ramach rokowań prowadzonego z Pracodawcą sporu zbiorowego. 

Podczas spotkania Związek Zawodowy Pracowników ZUS podtrzymał wszystkie  12 żądań  i uszczegółowił  w  dyskusji każde żądanie. Priorytetowymi żądaniami są żądania dotyczące wzrostu wynagrodzenia i zatrudnienia w Zakładzie.  Strona związkowa   pokazała  Pracodawcy możliwości  uruchomienia posiadanych środków i  przeprowadzenia podwyżek wynagrodzeń na bazie dotychczasowego funduszu wynagrodzeń osobowych.

Pracodawca podziękował za omówienie i uzupełnienie postulatów oraz konstruktywny dialog, w tym przedstawienie innych uwag dotyczących pracy w ZUS. Strona pracodawcy poprosiła o czas na odniesienie się do postulatów, na analizę funduszu i policzenie środków. Poinformowano, że Pani Prezes czyni starania w celu pozyskania dodatkowych środków.

Pracodawca zaproponował również zorganizowanie w najbliższym czasie w formie WEBEX spotkań w ramach bloków tematycznych związanych z:

– wynagrodzeniami,

– warunkami pracy,

– oraz szeroko rozumianą strefę IT.

Najbliższe spotkanie w formie WEBEX odbędzie się 16.08.2021 r. w zakresie spraw IT. Natomiast kontynuację rozmów w ramach rokowań zaplanowano na dzień 02.09.2021 r.

Brak komentarzy to “Pierwsze spotkanie w ramach rokowań powstałego sporu zbiorowego w ZUS”

Skomentuj ten artyku