Oferta ubezpieczenia OC dla pracowników ZUS

Oferta ubezpieczenia OC dla pracowników ZUS

17 listopada 2021, Kategoria: Bez kategorii Autor

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zgłoszonym potrzebom, Związek realizując jeden ze Statutowych celów jakim jest propagowanie nowych ubezpieczeń przekazuje do wiadomości i ewentualnego skorzystania  – otrzymaną poniżej ofertę ubezpieczenia skierowaną do pracowników ZUS.

Program grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej funkcjonariusza publicznego przygotowany został specjalnie dla pracowników ZUS. Zakres programu obejmuje 4 warianty:
 
a) wariant 1 z suma gwarancyjną 50.000,00 PLN –   składka roczna 40,00 PLN
b) wariant 2 z sumą gwarancyjną 100.000,00 PLN – składka roczna 55,00 PLN
c) wariant 3 z sumą gwarancyjną 120.000,00 PLN – składka roczna 70,00 PLN
d) wariant 4 z sumą gwarancyjną 150.000,00 PLN – składka roczna 80,00 PLN
 
Każdy wariant w ramach obowiązującej składki został rozszerzony o ochronę prawną z sumą ubezpieczenia 10 000 PLN.
 
Obsługę ubezpieczenia prowadzi Polska Grupa Asekuracyjna.
W celu przystępowania należy skorzystać ze strony https://zus.pga.pl/#oc_zus , a następnie:
1.        wpisać nr telefonu, na który zostanie wysłany kod umożliwiający przejście do formularza
2.        wypełnić formularz podając obowiązkowo adres email, na który zostanie przesłany numer rachunku bankowego
3.        dokonać opłaty składki na wskazany numer konta, w terminie do 20 dnia miesiąca
Początek ubezpieczenia rozpocznie się od 1 dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym opłacona została składka (przykład: składka opłacona do 20 listopada, początek ubezpieczenia 1 grudnia)

Brak komentarzy to “Oferta ubezpieczenia OC dla pracowników ZUS”

Skomentuj ten artyku