Osiągneliśmy porozumienie

Osiągneliśmy porozumienie

25 listopada 2021, Kategoria: Bez kategorii Autor

24 listopada 2021 r. podpisano porozumienie płacowe, na mocy którego pracownikom Zakładu przyznane zostaną nagrody indywidualne.

Prawdopodobnie przez trwające w Zakładzie spory zbiorowe i ogromne niezadowolenie pracowników Zakładu z prowadzonej polityki kadrowo-płacowej, Ministerstwo Finansów wyraziło zgodę na przesunięcie środków z innych funduszy Zakładu na wynagrodzenia osobowe pracowników (ale tylko w nietrwałe składniki wynagrodzeń osobowych). Na tej podstawie Zarząd Zakładu podjął uchwalę o przesunięcie środków z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Zakładu za szczególne osiągnięcia w pracy. Natomiast zawarte porozumienie przewiduje wypłatę nagród oraz zasilenie funduszu premiowego.

W preambule zawartego porozumienia podkreślono wszystkie okoliczności wskazujące na zasadność wypłaty pracownikom Zakładu nagrody za wkład pracy i zaangażowanie w realizację zadań, w szczególności za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w czasie pandemii (realizacja przez ZUS jako kluczowej instytucji szeregu dodatkowych funkcji, w ramach  nowo tworzonych przepisów prawa, ciągłości działania zwłaszcza w czasie trwającej pandemii, dzięki czemu możliwe jest bieżące zabezpieczenie żywotnych potrzeb obywateli).

Należy przypomnieć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych chyba jako jedyna instytucja nie został zamknięty w czasie pandemii na obsługę klientów. Drzwi Zakładu były i są cały czas otwarte dla obywateli. Dlatego nagrody są wyrazem uznania za ciężką pracę wszystkich pracowników ZUS.

Brak komentarzy to “Osiągneliśmy porozumienie”

Skomentuj ten artyku